Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Etaty specjalistów w szkołach - co się zmieniło?

Etaty specjalistów w szkołach - co się zmieniło? fotolia.pl

Minister Marzena Machałek, udzieliła odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie braku szkolnych psychologów.

Jak wskazała Pani Minister od 1 września 2022 r. rozpoczęło się wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów. Standardy określają minimalny[4] wymiar zatrudniania nauczycieli specjalistów w ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, szkołach oraz zespołach tych przedszkoli i szkół. Przepisy określiły też sposób wyliczania etatów w zależności od liczby dzieci lub uczniów w przedszkolach i szkołach.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wprowadzania nowych rozwiązań systemowych (w tym m.in. pozyskania odpowiednio przygotowanych kadr), wprowadzenie standardów zostało rozłożone na dwa etapy: I etap od
1 września 2022 r. i II etap od 1 września 2024 r.

Jak czytamy w odpowiedzi po rozpoczęciu wprowadzania standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach zatrudnienie nauczycieli specjalistów w roku szkolnym 2022/2023 wzrosło do prawie 43 tys. etatów specjalistów, tj. o niemal 21 tys. etatów więcej w porównaniu z rokiem szkolnym 2021/2022. Resort zakłada, że dzięki wprowadzonym przepisom liczba etatów nauczycieli specjalistów wzrośnie w 2024 r.
o 143%. Na ten cel z budżetu państwa przekazano organom prowadzącym jednostki objęte standaryzacją środki w wysokości: w 2022 r. – prawie 520 mln zł (dotyczyło 4 miesięcy), w 2023 r. – 1,87 mld zł.

Zasadniczo, kwestie dotyczące zatrudniania specjalistów w tym psychologów kształtują się następująco:

  • w roku szkolnym 2022/2023 liczba etatów psychologów wzrosła w porównaniu z rokiem szkolnym 2021/2022 o 4,2 tys. etatów – z 4,9 tys. do 9,1 tys. Jest to wzrost o 85%;
  • w roku szkolnym 2021/2022 nauczyciel psycholog był zatrudniony w 1 255 gminach, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 już w 2 101 gminach; jest to skok o 68%;
  • standardy zatrudnienia w roku szkolnym 2022/2023 spełnia 12,9 tys. szkół i przedszkoli.

Minister Machałek przedstawiła w odpowiedzi także bardziej szczegółowe dane dotyczące zmian w wymiarze zatrudnienia nauczycieli specjalistów w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 (liczba etatów w tysiącach):

 

nauczyciel specjalista rok szkolny 2021/2022 rok szkolny 2022/2023
pedagog 10,2 12,2
psycholog 4,9 9,1
logopeda 6,3 9,5
terapeuta pedagogiczny 0,0 1,6
pedagog specjalny 0,0 10,2
RAZEM 21,9 42,7

 

Jak przypomniała Pani Minister zapotrzebowanie kadrowe szkół monitorowane jest na podstawie ogłoszeń o wolnych miejscach pracy udostępnianych na stronach kuratoriów oświaty. Od 2017 r. dyrektorzy szkół zobowiązani są przepisami ustawy informować kuratorów o wakatach, a kuratorzy informacje te upubliczniają w celu wsparcia ruchu kadrowego w szkołach.

Z danych na 10 lipca 2023 r. wynika, że jest łącznie 6 438 ogłoszeń o wolnych miejscach pracy dla psychologów i innych specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na liczbę ofert pracy ma wpływ przede wszystkim utworzenie nowych stanowisk pracy specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikające z ustawowego określenia standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów, etapowe wdrażanie tych standardów, powiększająca się liczba uczniów w szkołach ogólnodostępnych, którzy wymagają różnych form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, a także zwiększenie liczby uczniów w związku z napływem uczniów pochodzących z Ukrainy. W porównaniu do 30 września 2021 roku w 93,4% szkół i przedszkoli nauczycieli specjalistów jest więcej lub tyle samo.

Źródło: www.sejm.gov.pl 

Czw., 31 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka