Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wynagrodzenie asystenta technicznego przy egzaminie zawodowym

Wynagrodzenie asystenta technicznego przy egzaminie zawodowym fotolia.pl

27 grudnia 2022 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Projektowana zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania wysokości wynagrodzenia asystentów technicznych do minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. 

W związku z powyższym w projekcie rozporządzenia przewiduje się zwiększenie wynagrodzenia dla asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w okresie od 9 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. tak, aby wynagrodzenie to nie było niższe niż minimalna stawka godzinowa określona we wskazanym wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów. W związku z tym, zgodnie z projektowanym § 10a wysokość wynagrodzenia dla asystenta technicznego będzie ustalana jako iloczyn 0,54% stawki (obecnie 0,52% stawki) minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, za każdą godzinę udziału w jednej zmianie tego egzaminu, zgodnie z czasem trwania części praktycznej egzaminu zawodowego, określonym w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy, na podstawie art. 44zzzm ust. 3 ustawy, oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział (co daje 22,81 zł brutto za godzinę) oraz za każdą godzinę przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział. Czas przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu nie może być dłuższy niż trzy godziny.

Projektowane rozporządzenie dotyczy wyłącznie egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanych w sesji zimowej 2023 r. Kolejny termin przeprowadzania tych egzaminów przypada w czerwcu 2023 r. zatem już po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz związanej z nią przygotowywanej nowelizacji rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, uwzględniającego wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego o 7,8%. Zatem w tym przypadku nie ma potrzeby utrzymywania podwyższonego wskaźnika 0,54% stawki, gdyż wystarczający będzie wskaźnik 0,52% stawki.

Źródło: dziennikustaw.gov.pl 

Pt., 6 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka