Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czego nie można żądać podczas kontroli dotacji oświatowej? - wyrok WSA

Czego nie można żądać podczas kontroli dotacji oświatowej? - wyrok WSA fotolia.pl

Żądnie przedłożenia harmonogramów realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w semestrze nie mieści się w zakresie dokumentacji, której można żądać podczas kontroli pobrania i wykorzystania dotacji - tak przyjął WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 25 sierpnia 2022 r. (sygn. akt III SA/Po 125/22).

W przedmiotowej sprawie rada miasta w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, uregulowała, że podmiot dotowany - osoba prowadząca szkołę, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - ma obowiązek złożyć harmonogram realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w semestrze - w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozpoczęcia zajęć w semestrze.

W skardze złożonej przez Prokuratora stwierdzono, że przedmiotową regulacją uchwały nałożono na osobę prowadzącą szkołę, o której mowa w art. 26 ust. 2 u.f.z.o., poza wynikającym z tego przepisu obowiązkiem przekazywania miesięcznej informacji o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim, również obowiązek składania harmonogramu realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w semestrze - w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozpoczęcia zajęć w semestrze. Obowiązek składania przez dotowanego harmonogramu jest w ocenie Prokuratora obowiązkiem wykraczającym poza ramy regulacji art. 26 ust. 2 i 3 oraz art. 36 ust. 3 u.f.z.o., określających zamknięty katalog obowiązków (udostępnienia określonej w ustawie dokumentacji) nałożonych na taki podmiot i to w trakcie czynności kontrolujących prawidłowość udzielonej dotacji, a zatem już po jej udzieleniu. Żądanie przedłożenia harmonogramu realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie mieści się w zakresie dokumentacji, o jakiej mowa w art. 36 ust. 2 u.f.z.o., a termin jej przedłożenia nie odpowiada terminowi określonemu w art. 36 ust. 3 u.f.z.o. Jak podkreślił Prokurator zaskarżona regulacja przekracza niewątpliwie upoważnienie ustawowe, określone w art. 38 ust. 1 u.f.z.o. do ustalenia przez organ samorządu terytorialnego w drodze uchwały, trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, poprzez nałożenie na podmiot dotowany dodatkowego obowiązku - nie przewidzianego w przepisach u.f.z.o.

Ocenę Prokuratora podzielił sąd administracyjny i stwierdził nieważność przedmiotowego zapisu uchwały. 

Źródło: CBOSA

Pt., 30 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka