Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli - projekt rozporządzenia

Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Ma ono zastąpić rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne ze względu na zmiany wprowadzone do ustawy na mocy:

  1. ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935), polegających na zwiększeniu w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4%;
  2. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), polegających na zmniejszeniu od dnia 1 września 2022 r. liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Projekt rozporządzenia określa sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy (§ 2 projektu rozporządzenia). Średnie wynagrodzenie nauczycieli w okresie obowiązywania kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej na dany rok, zwanej dalej „kwotą bazową”, będzie wyliczane, tak jak dotychczas, jako iloczyn kwoty bazowej i wskaźników, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy. Wprowadzone zmiany w tym zakresie mają charakter wyłącznie dostosowujący i wynikają z wprowadzonych od dnia 1 września 2022 r. zmian w ustawie w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

Dodatkowo ze względu na wprowadzenie zmian w zakresie średniego wynagrodzenia oraz w strukturze awansu zawodowego w trakcie 2022 r., w projektowanym rozporządzeniu określono odrębnie sposób opracowania sprawozdania za ten rok.

Ponadto w załącznikach nr 3 i 4 do projektu rozporządzenia określono sposób ustalania jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz wzór formularza sprawozdania za 2022 r.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Pt., 18 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka