Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Catering w szkole. RIO wyjaśnia

Catering w szkole. RIO wyjaśnia fotolia.pl

Organizowanie wyżywienia uczniów w szkole podstawowej w formie cateringu rodzi obowiązek po stronie organu prowadzącego do pokrycia wszystkich wydatków z tym związanych, m.in. kosztów, dotyczących dowozu posiłków do tej placówki – tak wynika z niedawnych wyjaśnień RIO w Lublinie udzielonych wójtowi gminy.

Izba wskazała, że na podstawie art. 106a ust. 1 Prawa oświatowego (przepis dodany przez art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw), szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Stosownie do art. 106a ust. 2 ww. Prawa oświatowego korzystanie z tego posiłku jest dobrowolne i odpłatne.

Zmiany dotyczące posiłków w szkole wprowadzone od 1 września 2022 r. oznaczają, że do tej pory szkoła mogła, ale nie miała obowiązku zorganizować stołówki. W zakresie zasad ustalania odpłatności i zasad wnoszenia tej odpłatności przepisy nie uległy zmianie. Zatem przy ustalaniu odpłatności za posiłki należy stosować zasady wynikające z art. 106 ust. 3-6 Prawa oświatowego. Wysokość opłat za posiłki w szkole ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, zaś do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Z utrwalonego orzecznictwa wynika zasada, że rodzice pokrywają jedynie równowartość surowców wykorzystywanych do przygotowania posiłków (tzw. wsad do kotła). Pozostałe koszty (wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, utrzymanie kuchni) obciążają organ prowadzący. Zatem brak kuchni w szkole powoduje, że po stronie organu powstaje obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanej przez gminę stołówki.

W konsekwencji, jeżeli szkoła korzysta z cateringu, to dyrektor powinien podpisać z firmą cateringową umowę oraz ustalić wysokość opłat za posiłki. Przywołane przepisy Prawa oświatowego dopuszczają możliwość uiszczania przez rodziców wyłącznie kosztów „wsadu do kotła” bezpośrednio na rachunek firmy cateringowej.

Z treścią udzielonego wyjaśnienia można zapoznać się tutaj 

Czw., 17 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak