Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Osoba fizyczna nie może zaskarżyć statutu szkoły do WSA

Z wokandy. Osoba fizyczna nie może zaskarżyć statutu szkoły do WSA fotolia.pl

Możliwość kontroli treści statutu szkoły przysługuje tylko kuratorowi oświaty (dyrektorowi specjalistycznej jednostki nadzoru w przypadku szkół i placówek artystycznych). Wszczęcie postępowania w przedmiocie kontroli statutu następuje zawsze z urzędu – orzekł WSA w Bydgoszczy.

Osoba fizyczna zaskarżyła – jako niezgody z prawem – statut zespołu szkół przyjęty uchwałą rady pedagogicznej.

WSA odrzucając skargę wskazał, że ww. statut nie zawiera treści objętej katalogiem przedmiotów zaskarżenia zawartym w art. 3 § 2 ppsa.

Kontrola statutu szkoły może odbyć się na podstawie art. 114 Prawa oświatowego i to kurator oświaty (a w przypadku szkół i placówek artystycznych – dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru), może uchylić statut publicznego przedszkola, szkoły lub placówki, albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem. Organowi, który statut nadał lub uchwalił, przysługuje od decyzji kuratora oświaty odwołanie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zatem zaskarżona do WSA może być jedynie decyzja kuratora wydana w wyniku postępowania wszczętego z urzędu. Skargę na takie rozstrzygnięcie może wnieść organ, który statut nadał lub uchwalił. Wynika to z faktu, że statut jest wewnętrznym prawem szkoły i nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 13.07.2022 r., sygn. II SA/Bd 357/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Sob., 17 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak