Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną

Z wokandy. Nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną fotolia.pl

WSA w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, że nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną, przy czym odnosi się to do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania, w tym również nauczycieli przedszkoli, niezależnie od tego, że tylko niektórzy z nich są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych.

Do Dyrektora Przedszkola Samorządowego wpłynął wniosek o udostępnienie na adres e-mail informacji publicznej dotyczącej imion i nazwisk oraz wysokości wypłacanego nauczycielom tego przedszkola dodatku motywacyjnego wraz z uzasadnieniem. Dyrektor odmówił udostępnienia danej informacji, wskazując, że nie podlegają udostępnieniu z uwagi na prywatność osób fizycznych (art. 5 ust. 2 u.d.i.p.).

WSA wskazał, że Dyrektor Przedszkola, będącego przedszkolem publicznym, prowadzonym przez Gminę, jest organem władzy publicznej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. Informacja o wynagrodzeniu nauczycieli przedszkola, w skład którego wchodzi również dodatek motywacyjny, stanowi przejaw gospodarowania środkami publicznymi, w konsekwencji należy uznać ją jako informację o majątku publicznym. Doktryna opowiada się za szerokim rozumieniem pojęcia ,,osoby pełniącej funkcję publiczną’’, podkreślając, że katalog z art. 115 par. 13 k.k. ma charakter jedynie podstawowy i niewyczerpujący. Zauważa się nadto, że za osobę pełniącą funkcję publiczną należy uznać każdego, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli tylko funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym.

Użyte w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. pojęcie "osoby pełniącej funkcję publiczną" obejmuje bowiem każdą osobę, która ma wpływ na kształtowanie spraw publicznych. Taka wykładnia odpowiada intencjom twórców u.d.i.p. oraz najpełniej urzeczywistnia dyrektywę konstytucyjną wynikającą z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP.

Sądy administracyjne konsekwentnie wskazują, iż nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną, przy czym odnoszą to do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania, w tym również nauczycieli przedszkoli, niezależnie od tego, że tylko niektórzy są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych.

Wobec tego informacja o wynagrodzeniu osoby pełniącej funkcję publiczną, niezależnie od tego, że dotyka także prywatności osoby, ma związek z pełnieniem funkcji publicznej i podlega udostępnianiu.  

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 października 2018 r. II SA/Go 572/18

Pt., 9 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka