Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Dyrektor stosujący nepotyzm straci posadę

Z wokandy. Dyrektor stosujący nepotyzm straci posadę fotolia.pl

WSA w Warszawie stwierdził, iż fakt nepotyzmu w szkole jest okolicznością uzasadniającą negatywną ocenę pracy dyrektora, a co za tym idzie, odwołanie go ze stanowiska. Art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych wskazuje bowiem, że małżonkowie, lub osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia nie mogą być zatrudnieni w jednostkach samorządowych, jeśli zaistniałby między nimi stosunek bezpośredniej podległości służbowej.

W przedmiotowej sprawie, wójt, jako organ prowadzący szkołę, zarządzeniem odwołał ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej bez wypowiedzenia. Powodem miała być negatywna ocena pracy dyrektora. Pani Dyrektor zarzucono zatrudnienie swojego męża na stanowisku nauczyciela przyrody, podczas gdy w chwili zatrudnienia nie legitymował się wymaganymi kwalifikacjami i przygotowaniem pedagogicznym. Dodatkowo szkoła zatrudniła siostrę Dyrektorki na stanowisku sprzątaczki, co uważa się za naruszenie art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych. Oprócz tego do wójta napłynął szereg skarg na pracę Dyrektora od rodziców, rady pedagogicznej, kuratorium oraz ZNP.

Skarżąca w odpowiedzi wyjaśniała, że zatrudnienie męża była uzasadnione tym, że posiadał absolutorium z przyrody i przygotowanie pedagogiczne. Pozostała mu jedynie obrona pracy końcowej. Odpowiadając na zarzut związany z zatrudnieniem siostry, wskazała, iż miało ono miejsce w stanie wyższej konieczności. Poprzednia osoba zrezygnowała w okresie świąteczno-sylwestrowym i należało znaleźć kogoś na jej miejsce. O powyższym był poinformowany organ prowadzący szkołę, który nie wnosił żadnych zastrzeżeń.

WSA ocenił skargę jako niezasadną. Odwołanie ze stanowiska dyrektora może być przeprowadzone z powodu negatywnej oceny pracy. Uzyskanie jej nakłada na organ prowadzący obowiązek odwołania dyrektora szkoły bez wypowiedzenia, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 lit b. ustawy o systemie oświaty. Taki akt odwołujący ma charakter obligatoryjny, nie stanowi rozstrzygnięcia o charakterze uznaniowym. Inne negatywne aspekty wynikające z oceny, a także fakty nepotyzmu są okolicznościami uzasadniającymi negatywną ocenę pracy dyrektora.

Ponieważ w każdej szkole istnieje konflikt interesów, okoliczność ta mogła konflikt znacznie zaostrzyć, zwłaszcza w zakresie przyznawania nagród, wyróżnień oraz dofinansowania kosztów kształcenia nauczycieli, konfliktowej atmosfery pracy. Organ miał prawo sytuację taką oceniać jako niesprzyjającą podnoszeniu jakości szkoły, co miało niewątpliwy wpływ na oceny zawarte w Karcie Oceny Pracy i w konsekwencji na wydanie zarządzenia o odwołaniu skarżącej z funkcji dyrektora szkoły.

Z uwagi na ogół okoliczności WSA stwierdził, że zarządzenie nie narusza prawa.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2017 r. II SA/Wa 121/17

Czw., 25 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka