Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kto może zastąpić nieobecnego dyrektora? - wyrok WSA

Kto może zastąpić nieobecnego dyrektora? - wyrok WSA fotolia.pl

Artykuł 68 ust. 9 ustawy - Prawo oświatowe wskazuje, że w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (wyrok z dnia 24 lutego 2022 r., II SA/Po 21/22) wykładnia powyższego przepisu jest jasna - w sposób enumeratywny i kompletny wskazano w nim kolejności osób, które mogą zastępować nieobecnego dyrektora. 

W stanie faktycznym sprawy rozpatrywanej w przez WSA w przywołanym wyroku okolicznością bezsporną pozostawał fakt, że osoba powołana do pełnienia funkcji dyrektora szkoły nie była w niej zatrudniona, a w szkole tej było dwóch wicedyrektorów. Osoba powołana nie widniała w szczegółowym wykazie kadry pedagogicznej powyższej szkoły. Był to dyrektor pobliskiej szkoły podstawowej. 

Sąd stanął na stanowisku, że wobec istniejących dwóch stanowisk wicedyrektora w tej szkole podstawowej, powierzenie okresowego pełnienia obowiązków dyrektora tejże szkoły osobie, która nie jest nawet nauczycielem w przedmiotowej szkole stanowiło istotne naruszenie prawa. Doszło bowiem do naruszenia art. 68 ust. 9 ustawy - Prawo oświatowe, poprzez powierzenie obowiązków dyrektora szkoły osobie nie wymienionej w powyższym przepisie.

Źródło: CBOSA, orzeczenie nieprawomocne

Pon., 23 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka