Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dodatek motywacyjny za przygotowanie oraz realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich - wyrok WSA

Dodatek motywacyjny za przygotowanie oraz realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich - wyrok WSA fotolia.pl

Nie można przyznawać dodatku motywacyjnego, będącego elementem wynagrodzenia nauczyciela, za wykonywanie czynności, które nie mieszczą się w zakresie obowiązków służbowych nauczyciela - tak przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 10 lutego 2022 r. (II SA/Bk 10/22).

W stanie faktycznym sprawy rada miejska dopuściła zwiększenie dodatku motywacyjnego między innymi za przygotowanie oraz realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich nauczycielom koordynującym realizację projektu lub realizującym zadania w ramach projektu, w tym dyrektorom szkół.

Niewątpliwie jak podkreślił sąd przyjęta przez radę miejską regulacja przepisu nie wyczerpuje ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego o jakich stanowi § 6 pkt 3-6 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy tj.:

  • wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
  • zaangażowania w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
  • szczególnie efektywnego wypełniania zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
  • realizowaniem w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący, priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

WSA zgodził się z Wojewodą, że w zakres pracy pedagogicznej nauczyciela nie można podciągnąć wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i realizacją czy też koordynowaniem projektów finansowych ze środków europejskich. Są to dodatkowe zadania, nie tyle związane z edukacją czy też pracą pedagogiczną ale administrowaniem i nadzorem nad realizowanym projektem, a zatem wykonywanie tego typu dodatkowej pracy nie może być wynagradzane poprzez podwyższenie wynagrodzenia nauczyciela. Sąd zauważył, że nauczyciel z tytułu realizacji zajęć z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (a zatem z tytułu zajęć mających charakter edukacyjny czy też pedagogiczny) finansowanych ze środków europejskich ma dodatkowe wynagrodzenie uregulowane w art. 35a ust. 1 Karty Nauczyciela.

Sąd dodatkowo wskazał, że koszty związane z wynagrodzeniem koordynatorów czy też innych osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze środków unijnych są najczęściej wydatkiem kwalifikowanym danego projektu, a zatem finansowanym w ramach środków przyznanych do jego realizacji. 

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 13 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka