Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany zasad epidemicznych a egzaminy szkolne

Zmiany zasad epidemicznych a egzaminy szkolne fotolia.pl

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19, Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała informację dotyczącą organizacji szkolnych egzaminów w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 roku.

Zgodnie z informacją, podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały – wzorem lat 2020–2021 – odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów.

Obowiązywać natomiast będą wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia i GIS. Wskazano w nich m.in., że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie szkoły i upowszechnia je wśród całej społeczności szkolnej, czy zachowanie ogólnych zasad higieny.

Ponadto, rekomendowane jest wietrzenie sal, korzystanie z form aktywnego przemieszczania się i kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

Wytyczne wskazują też, że jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Źródło: CKE

Czw., 21 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska