Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Limity w klasach i przy podziale na grupy - nowe regulacje w związku z edukacją dzieci z Ukrainy

Limity w klasach i przy podziale na grupy - nowe regulacje w związku z edukacją dzieci z Ukrainy fotolia.pl

Zmiany dotyczące liczby uczniów w oddziale przedszkolnym, klasach I-III, grupach wychowawczych i na zajęciach świetlicowych w związku z edukacją dzieci z Ukrainy przewiduje już obowiązujące rozporządzenie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

W związku z głosami środowiska samorządowego w sprawie przesądzenia jak sytuacja w tym zakresie, będzie wyglądała w nowym roku szkolnym, resort edukacji przygotował regulacje dookreślające okres trwania zwiększonych limitów. 

W nowelizacji z 8 kwietnia br. przywołanego rozporządzenia dopuszczono możliwość:

  • kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych ze zwiększoną liczebnością do ukończenia przez ww. dzieci wychowania przedszkolnego. Dodatkowo dopuszczono możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad ww. dzieckiem, które zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego, chcąc korzystać w kolejnym roku szkolnym z wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym, powinien złożyć do 30 czerwca 2022 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej szkole podstawowej, do której obecnie uczęszcza;
  • funkcjonowania ze zwiększoną liczbą uczniów będących obywatelami Ukrainy, oddziału klasy I–III publicznej szkoły podstawowej w ciągu całego etapu edukacyjnego;
  • funkcjonowania oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy w ciągu całego etapu edukacyjnego. Decyzję w tym zakresie będzie podejmował dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz rodzicami dzieci lub uczniów;
  • funkcjonowania grup wychowawczych ze zwiększoną liczbą wychowanków niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

Rozporządzenie wprowadza także przepisy dotyczące zmian w obowiązku podziału na grupy danego oddziału w szkole, w zależności od liczebności uczniów.

Aktualnie podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z informatyki i języków obcych nowożytnych (w przypadku oddziałów liczących więcej niż 24 uczniów), na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego (maksymalnie 26 uczniów w grupie) oraz na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego/zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (w przypadku oddziałów liczących więcej niż 30 uczniów). Jak wskazuje MEiN w obecnej sytuacji wynikającej z przyjmowania do szkół znacznej liczby uczniów będących obywatelami Ukrainy, podział taki musiałby nastąpić. Wiązałoby się to ze zwiększeniem liczby godzin nauczycielskich, miejscem do ich realizacji (praktycznie na 2 i pół miesiąca). W związku z brakami kadrowymi i lokalowymi MEiN za konieczne uznało więc wprowadzenie okresowych zmian w tym zakresie. Podział na grupy będzie obowiązkowy, w przypadku oddziału przekraczającego liczbę:

  • 30 uczniów podczas obowiązkowych zajęć z informatyki, z języków obcych nowożytnych i wychowania fizycznego;
  • 34 uczniów w przypadku obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz w przypadku zajęć z kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych).

Jeżeli oddziały będą liczyły nie więcej niż 30 lub 34 uczniów na zajęciach, podział na grupy też będzie możliwy, ale tylko za zgodą organu prowadzącego szkołę. Przy projektowaniu tych rozwiązań, resort edukacji wziął pod uwagę fakt zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć, jak również dbałość o jakość i standardy nauczania.

Zmiany znajdują się w rozporządzeniu dostępnym tutaj, które 8 kwietnia br. zostało przekazane do opublikowania w Dzienniku Ustaw. 

Pt., 15 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka