Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Będzie „ulga gazowa” dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych

Będzie „ulga gazowa” dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych fotolia.pl

Podmioty prowadzące działalność artystyczną i kulturalną oraz działalność z zakresu pożytku publicznego zostaną objęte tzw. ulgą gazową. To wynik przyjętego przez rząd projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zgodnie z projektem, wśród podmiotów, które obejmie „ulga gazowa”, znalazły się:

  • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Punkt ten obejmuje podmioty prowadzące działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, m.in. teatry, biblioteki, filharmonie, domy i ośrodki kultury  oraz muzea. Możliwość objęcia ulgą będzie dotyczyć nie tylko instytucji kultury, ale też podmiotów działających w sferze kultury w innych formach organizacyjnych;
  • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwa państwowe, archiwa wyodrębnione, archiwa zakładowe organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne, które posiadają powierzony zasób archiwalny;
  • podmioty systemu oświaty, w tym szkoły artystyczne oraz placówki systemu oświaty, np. ogniska artystyczne;
  • uczelnie, w tym również uczelnie artystyczne;
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3. ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spółdzielnie socjalne (art.3. ust. 3 ustawy). 

W celu uzyskania „ulgi gazowej” konieczne będzie złożenie przez te podmioty oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie danego podmiotu jako uprawnionego do ulgi oraz określenie części paliwa gazowego zużywanego na cele objęte ulgą.

Źródło: MKiDN

Czw., 13 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska