Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kurator w służbie bezpieczeństwa MEiN - projekt po I czytaniu

Kurator w służbie bezpieczeństwa MEiN - projekt po I czytaniu fotolia.pl

Po pierwszym czytaniu i rozpatrzeniu projektu ustawy - Prawo oświatowe, który dotyczy m.in. wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty, nie ma żadnych wątpliwości, że przepisy te zostaną uchwalone. 

Połączone Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej pomimo początkowych problemów technicznych (które ostatecznie powodowały podczas całego posiedzenia spore opóźnienia w podawaniu wyników głosowań) obradowały od godz. 15:00 przez blisko 9 godzin. 

Głosy w dyskusji zostały ograniczone do 2 minut, natomiast podczas rozpatrywania konkretnych zmian projektu, głos zabierali jedynie posłowie. 

Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, Zastępca Dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski przypomniał, że resort edukacji nie dysponuje żadnymi danymi potwierdzającymi konieczność zmian w nadzorze pedagogicznym. Wynika to z odpowiedzi MEiN na wniosek ZPP o udostępnienie informacji publicznej, w której to resort wskazał, że nie jest w posiadaniu informacji dotyczących nierealizowania przez dyrektorów szkół lub placówek zaleceń wydanych w wyniku czynności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez właściwego kuratora oświaty (więcej na ten temat tutaj). Dyrektor Grzegorz Kubalski zacytował także fragment projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030, którą końcem grudnia ur. przedstawiło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dokument wskazuje, że pozytywna opinia kuratora oświaty blokuje likwidację małych szkół, których istnienie jest ekonomicznie nieuzasadnione (temat opisywaliśmy tutaj). 

Podczas rozpatrywania projektu Komisje odrzuciły wnioski o: przerwę i wystąpienie o opinię w sprawie projektu do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, wysłuchanie publiczne oraz powołanie podkomisji. 

Nie ostała się także żadna z poprawek proponowanych przez partie opozycyjne, w zakresie usunięcia zmian dotyczących m.in.:

 • wygaszenia powierzenia stanowiska dyrektora przez kuratora;
 • wymogu pozytywnej opinia kuratora dla powołania na stanowisko dyrektora osoby niebędącej nauczycielem;
 • wymogu pozytywnej opinii kuratora dla odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych;
 • procedury zatwierdzania przez kuratora prowadzenia zajęć w szkołach lub placówkach przez podmioty zewnętrzne;
 • wymogu pozytywnej opinii kuratora oświaty w przypadku połączenia w zespół szkół lub placówek lub włączenia do zespołu szkoły lub placówki;
 • dokonywania oceny pracy dyrektora przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w sytuacji, gdy nie uzyska on porozumienia z organem prowadzącym;
 • badania przyczyn nieobecności nauczycieli w pracy.

W stosunku do wersji projektu skierowanej do Sejmu, wprowadzono jednak kilka poprawek, które zostały zgłoszone przez posła Tomasz Zielińskiego (PiS) i oczywiście zaakceptowane przez resort edukacji, a mianowicie:

 1. analogiczne rozwiązania jak przewidziane w projekcie dla art. 56 ustawy – Prawo oświatowe (postępowanie w przypadku niezrealizowania przez dyrektora zaleceń) zostaną przewidziane w art. 56 ustawy – Prawo oświatowe;
 2. rezygnacja ze zmian w składzie komisji konkursowej na dyrektora;
 3. umożliwienie udziału w komisji konkursowej, członka organu stanowiącego (radnego);
 4. ustalenie terminów ogłoszenia postępowania konkursowego;
 5. wyłączenie obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w przypadku zajęć prowadzonych na terenie szkół lub placówek przez organizacje harcerskie objęte honorowym patronatem Prezydenta RP;
 6. nowy obowiązek dla dyrektora dotyczący przekazania po 30 września roku szkolnego kuratorowi informacji o zmianach, jakie zachodzą w arkuszach organizacyjnych;
 7. umożliwienie podporzadkowania publicznej szkole artystycznej nie więcej niż 4 szkół filialnych, w sytuacji gdy: powierzchnia samorządu przekracza 2,5 tys. km2 oraz na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego funkcjonuje tylko jedna szkoła artystyczna danego typu;
 8. wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2022/2023 będzie można złożyć w terminie do dnia 31 marca 2022 r.;
 9. do 30 kwietnia 2022 r. jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkołę artystyczną musi zawrzeć porozumienie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie dalszego działania szkoły filialnej. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte szkoła filialna ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2022 r. a organ prowadzący będzie obowiązany do 15 maja 2022 r. zawiadomić rodziców uczniów.

II czytanie projektu wstępnie zaplanowano na 12 stycznia br.

Sob., 8 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka