Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022

Ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 fotolia.pl

Od 15 grudnia br. obowiązują nowe zasady dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem od dnia 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 ograniczone zostaje funkcjonowanie w całym kraju publicznych i niepublicznych:

 1. szkół podstawowych;
 2. szkół ponadpodstawowych;
 3. placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
 4. szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych;
 5. szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

Ograniczenie nie obejmuje:

 1. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 2. szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 3. internatów i burs;
 4. branżowych szkół I stopnia – w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum może zorganizować:

 1. zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo (mogą być prowadzone również u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów);
 2. praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie, w którym są realizowane te praktyki, nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Natomiast turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r., mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do czasu ich zakończenia.

W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

 1. zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub
 2. umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Rozporządzenie reguluje także zagadnienia dotyczące organizowania przez dyrektora opieki w szkole dla uczniów klas I-III na wniosek rodziców oraz zapewnienia w szkole konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielem. 

Z rozporządzeniem można zapoznać się tutaj

Czw., 16 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka