Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży to akt prawa miejscowego

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży to akt prawa miejscowego fotolia.pl

Do przypomnienia tytułowego poglądu „zmotywował” Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie Prokurator Rejonowy, który zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych.

Jakie argumenty przywołał Sąd w uzasadnieniu wyroku?

WSA wskazał, że pozostawało bez znaczenia w sprawie stanowisko organu, według którego Wojewoda nie kwestionował w trybie nadzoru tej uchwały. WSA stwierdził, iż sąd orzeka w sprawie samodzielnie i niezależnie od stanowiska Wojewody. Uchwała zmienia uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych, określającą szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom uzdolnionym oraz tryb postępowania w tych sprawach. Tym samym bez wątpienia jest aktem prawa miejscowego – stwierdził Sąd.

Sąd zauważył, że w omawianej sprawie zaskarżona uchwała stanowiła, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. W związku z tym niewykonanie przez Radę Miejską obowiązku ogłoszenia w stosownym publikatorze przedmiotowej uchwały powodowało w ocenie WSA, iż uchwała ta była nieważna w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Bez znaczenia dla Sądu były powody, ze względu na które organ zaniechał opublikowania aktu. Jak stwierdził WSA, brak właściwego ogłoszenia aktu powodował bowiem, że nie mógł on funkcjonować w obrocie prawnym jako akt dotknięty nieważnością. Wskazane wyżej naruszenie dotyczące braku publikacji zaskarżonej uchwały stanowiło wystarczającą podstawę do stwierdzenia nieważności zaskarżonego aktu w całości – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 3 sierpnia 2021 r., II SA/Ol 411/21

Sob., 21 Sp. 2021 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel