Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rada UE do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

Rada UE do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu fotolia.pl

28 i 29 listopada br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu. Przyjęte przez nas dokumenty stanowią dobrą podstawę do kontynuowania prac na forum europejskim w dziedzinie edukacji i młodzieży – powiedziała minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, która przewodniczyła obradom.

Androulla Vassiliou, komisarz UE do spraw edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży podziękowała polskiej prezydencji za owocną współpracę. – Ta prezydencja kończy się sukcesem w trudnej sytuacji gospodarczej, co jest szczególnie warte podkreślenia – powiedziała komisarz Androulla Vassiliou.
Ministrowie odpowiedzialni za oświatę i szkolnictwo wyższe w państwach członkowskich Unii przyjęli dokumenty istotne dla dalszej współpracy oraz realizacji wspólnych celów zawartych w strategii Europa 2020 i programie „Edukacja i Szkolenie 2020”.

W dziedzinie edukacji są to:
•    Konkluzje Rady dotyczące kompetencji językowych pozwalających zwiększać mobilność;
•    Konkluzje Rady w sprawie modernizacji szkolnictwa wyższego,
•    Konkluzje Rady na temat poziomu odniesienia dla mobilności edukacyjnej oraz
•    Rezolucja Rady w sprawie odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych.
Z kolei w obszarze młodzieży:
•    Konkluzje Rady w sprawie wschodniego wymiaru zaangażowania młodzieży i jej mobilności.

Podczas debaty ministrowie zwrócili uwagę, że w czasach kryzysu trzeba racjonalizować zarządzanie edukacją, między innymi poprzez lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich. Podkreślano, że istotne jest też właściwe wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w przeprowadzaniu reform systemowych w edukacji. – Nadrzędną wartością powinien być jednak zawsze interes ucznia oraz kompetencje, w jakie wyposaży go szkoła – podkreśliła minister Krystyna Szumilas. 

Minister edukacji narodowej przypomniała, że polska prezydencja podjęła problematykę mobilności edukacyjnej.  – Podkreślaliśmy konieczność znoszenia barier i podnoszenia jakości w mobilności edukacyjnej w obrębie UE. Postulowaliśmy także poszerzenie dostępu państw sąsiedzkich, w tym Partnerstwa Wschodniego, do programów Unii Europejskiej – powiedziała minister Krystyna Szumilas.

Jeśli chodzi o priorytet młodzież i świat, polska prezydencja podjęła działania na rzecz promowania i wzmacniania współpracy młodzieży z UE z jej rówieśnikami z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu, włączając ich do dyskusji na temat przyszłości unijnego programu na rzecz młodzieży i jego otwarcia na kraje sąsiadujące z UE.

W zakresie priorytetu Modernizacja szkolnictwa wyższego podkreślano m.in. konieczność unowocześnienia systemów szkolnictwa wyższego. Ważnymi aspektami debaty były też kwestie zapewnienia jakości w kontekście umasowienia szkolnictwa wyższego, zwiększenia poziomu przejrzystości oraz konieczności większego zróżnicowania uczelni.

W ramach polskiej prezydencji odbyło się wiele konferencji i spotkań, zorganizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Te wydarzenia wniosły wkład do prac nad dokumentami przyjętymi 28 listopada przez Radę.

Źródło: men.gov.pl

Wt., 6 Gr. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun