Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w "Aktywnej tablicy" - nowe formy wsparcia a środki te same

Zmiany w fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu przedłożono nowelizację rozporządzenia dotyczącego programu "Aktywna tablica" na lata 2020-2024.

Zasadniczą zmianą proponowaną w projekcie rozporządzenia jest dodanie w latach 2021-2024 dwóch nieprzewidzianych dotychczas w tym okresie form wsparcia finansowego:

  1. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
  2. na zakup zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.

Jak wynika z uzasadnienia proponowane rozwiązanie jest związane z umożliwieniem realizacji nauczania na odległość i nauczania hybrydowego w związku z przedłużającą się pandemią COVID-19.

Dodatkowo projekt przewiduje następujące propozycje:

  • doprecyzowano przepisy w taki sposób, aby szkoły, które otrzymały wsparcie w ramach obecnie trwającego Programu nie dublowały wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w kolejnych latach jego realizacji;
  • doprecyzowano wymagania dotyczące sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii zakupywanych w ramach Programu;
  • zrezygnowano z wymagania zakładającego konieczność wyprodukowania sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii nie wcześniej niż 9 miesięcy przed jego dostawą;
  • zmieniono zakres informacji, które są podstawą do stosowania preferencji w ubieganiu się o udzielenie wsparcia finansowego;
  • wydłużono czas na rozpatrywanie wniosków przez zespoły kwalifikacyjne, w związku z nowymi formami wsparcia;
  • dokonano zmiany harmonogramu przekazywania sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Programu przez poszczególne podmioty biorące udział w Programie.

Pomimo zmian wprowadzonych projektowanym rozporządzeniem nie ulega zmianie planowana łączna kwota przewidziana na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii z budżetu państwa w latach 2020–2024.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Pt., 25 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka