Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nieletnie matki a pobyt w ośrodkach wychowawczych

Nieletnie matki a pobyt w ośrodkach wychowawczych fotolia.pl

Obecnie matka, która urodzi dziecko podczas pobytu w ośrodku wychowawczym lub poprawczym, nie może przebywać w nim ze swoim dzieckiem. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości o nowelizację przepisów ustawy o nieletnich, tak aby matka mogła przebywać w ośrodku ze swoim dzieckiem.

Jak podkreśla Rzecznik obecnie nieletnia, która urodziła dziecko w trakcie wykonywania środka wychowawczego albo środka poprawczego, w przeciwieństwie do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, nie ma możliwości przebywania ze swoim dzieckiem. To krzywda wyrządzona zarówno dziecku, jak i jego matce, która w świetle przepisów prawa też jest przecież dzieckiem.

Rzecznik zwraca też uwagę na zbyt małą liczbę rodzajów placówek dla nieletnich. Do młodzieżowych ośrodków wychowawczych trafiają zarówno nieletni wysłani tam przez sąd, bo nie uczęszczali do szkoły, jak i zdemoralizowani agresorzy, którzy popełnili poważne przestępstwa: zgwałcenia, rozboje, a nawet zabójstwa. 

Szczegółowe regulacje projektu ustawy o nieletnich przewidują m.in.: przyznanie nieletniemu prawa do obrony od chwili podjęcia pierwszej czynności z jego udziałem oraz poszerzenie przesłanek do wyznaczenia nieletniemu obrońcy z urzędu, jednoznaczne określenie, że nieletniemu przysługuje prawo do złożenia zażalenia na zatrzymanie, na przeprowadzenie kontroli osobistej, na użycie środków przymusu bezpośredniego, precyzyjne i kompleksowe określenie zasad i sposobu przeprowadzania kontroli osobistej i korespondencji nieletnich oraz badań w celu ustalenia w organizmie obecności alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej.

Projekt przewiduje także określenie ogólnych przesłanek stosowania środków tymczasowych i szczególnych przesłanek stosowania środków tymczasowych o charakterze izolacyjnym, wprowadzenie nowego środka wychowawczego w postaci możliwości umieszczenia nieletniego w ośrodkach wychowawczo-adaptacyjnych, wprowadzenie dolnej granicy wieku odpowiedzialności nieletnich w sprawach o demoralizację, powołanie komisji do spraw środków leczniczych dla nieletnich, która będzie wskazywała odpowiedni dla nieletniego zakład leczniczy w celu wykonania orzeczonego wobec niego środka leczniczego oraz wprowadzenie na poziomie ustawy uregulowania podstaw prawnych prowadzenia postępowania wykonawczego obejmującego postępowanie sądowe oraz wykonywanie poszczególnych środków wychowawczych, środka leczniczego oraz środka poprawczego. 

Źródło: RPD 

Śr., 19 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek