Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o możliwości odmowy udostępnienia protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej

WSA o możliwości odmowy udostępnienia protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej fotolia.pl

Jak przyjmują sądy administracyjne, informacje wynikające z protokołu rady pedagogicznej szkoły, statutu szkoły oraz informacja o liczbie absolwentów szkoły są informacjami publicznymi w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to jest informacjami o sprawach publicznych, którymi zajmuje się ww. szkoła lub które jej dotyczą.

W szczególności, są to dane o samym podmiocie wykonującym zadania publiczne i dysponującym majątkiem publicznym (w zakresie środków publicznych pochodzących z dotacji), o zasadach jego funkcjonowania oraz o majątku publicznym, którym dysponuje (art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 lit. d) u.d.i.p.). Przedmiotem informacji publicznej są także dane publiczne dotyczące liczby absolwentów szkoły niepublicznej o uprawnieniach publicznej (m.in. ze względu na powiązanie tej informacji z wykonywaniem zadań publicznych i dysponowaniem dotacją oświatową) oraz przebiegu i rozstrzygnięć określonych spraw publicznych w trakcie posiedzenia organu szkoły, jakim jest rada pedagogiczna.

Jak jednak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (wyrok z dnia 11 marca 2021 r., II SAB/Ol 105/20) o ile protokół rady pedagogicznej jest z pewnością źródłem informacji publicznej, o tyle - ze względu na treść art. 5 ust. 1-2 u.d.i.p. - może okazać się konieczne dokonanie anonimizacji informacji wynikających z protokołu rady albo nawet wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej w danym zakresie.

Zdaniem WSA przepis art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe pośrednio wskazuje na obowiązek ochrony prawa do prywatności określonych osób, których dotyczą sprawy będące przedmiotem obrad rady (art. 5 ust. 2 u.d.i.p.). Zgodnie z jego brzmieniem, osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

Na gruncie przywołanej sprawy dyrektor szkoły odmówił bowiem, w formie zwykłego pisma udostepnienia protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej, wskazując, że zawiera on dane uczniów. 

W swoim rozstrzygnięciu WSA w Gdańsku zobowiązał co prawda dyrektora szkoły do rozpoznania tego wniosku, jednakże dodał, że organ musi wydać odpowiedni akt (decyzję o odmowie udzielenia informacji) lub podjąć odpowiednie czynności w tym zakresie, biorąc pod uwagę powyższe uwagi.

Nieprawidłowa była zaś odmowa udzielenia przedmiotowej informacji w formie zwykłego pisma.

Źródło: CBOSA orzeczenie nieprawomocne

Niedz., 9 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka