Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zajęcia wspomagające dla uczniów - projekt ustawy po I czytaniu

Zajęcia wspomagające dla uczniów - projekt ustawy po I czytaniu fotolia.pl

13 kwietnia br. podczas posiedzenia połączonych komisji sejmowych Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadzono pierwsze czytanie i rozpatrzono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 1062).

Z przebiegiem procesu legislacyjnego projektu można zapoznać się tutaj.

Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Dariusz Piontkowski. Jak wskazał projekt ma na celu zwiększenie limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej poprzez zapewnienie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy mogliby prowadzić dodatkowe zajęcia wspomagające w celu uzupełnienia braków w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej. Nie przedstawiono co do zasady nic ponadto co znajduje się w projekcie, uzasadnieniu i OSR. Odnosząc się jednak do kwestii wynagradzania nauczycieli za prowadzenie zajęć wspomagających Minister Piontkowski wskazał,  że będzie ono przysługiwało w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe. 

Natomiast odpowiadając na pytania dotyczące sposobu aplikowania przez organy prowadzące o środki z rezerwy dyrektor Jerzy Jakubczuk z MEiN wskazał, że szczegółowe zasady organizacji dodatkowych zajęć wspomagających zostaną dookreślone w rozporządzeniu (projekt jeszcze nie został upubliczniony) oraz wyjaśnił, że resort edukacji pracuje nad zaprojektowaniem sprawnego systemu dystrybucji tych środków (aplikacja).

Podczas głosowań Komisje odrzuciły poprawki dotyczące (zgłoszone następnie jako wnioski mniejszości):

  • zwiększenia limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z proponowanych 187 milionów złotych do 374 mln zł,
  • uwzględnienia mechanizmu rozdziału środków i wydania rozporządzenia wykonawczego do ustawy przez właściwego ministra,
  • rozszerzenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na żłobki i przedszkola.

Natomiast przyjęto poprawki dotyczące wydawania dokumentów publicznych oraz ustalania prawa i wysokości emerytury górniczej dla pracowników wykonujących pracę górniczą, oddelegowanych do prac przy zwalczaniu pandemii COVID-19. Tym samy rozszerzono zakres projektu ustawy z druku 1062 o zmiany w innych ustawach regulujących powołane kwestie.

Czw., 15 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka