Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kryteria podziału rezerwy oświatowej na 2021 r. - finansowanie zajęć wspomagających uczniów

Kryteria podziału rezerwy oświatowej na 2021 r. - finansowanie zajęć wspomagających uczniów fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Zespołu ds. Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowano dokument pn. Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

W stosunku do dokumentu opracowanego na rok 2020 przewiduje on zmianę terminów składania wniosków w poszczególnych Kryteriach oraz jedno nowe Kryterium.

Proponowane terminy składania wniosków:

I. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. - do dnia 15 października 2021 r.

II. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego:

  • do dnia 28 maja 2021 r. - dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach październik - grudzień 2020 r. oraz w miesiącach styczeń – marzec 2021 r.;
  • w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia jednak nie później niż do dnia 8 października 2021 r. - dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

III. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół i placówek oświatowych, publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – do dnia 29 października 2021 r. 

IV. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - do dnia 24 września 2021 r. 

V. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - do dnia 31 maja 2021 r.

VI. Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach

W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie zakupu:

  1. sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  2. sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach październik – grudzień 2020 r. lub w miesiącach styczeń – wrzesień 2021 r.) obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
    • do dnia 28 maja 2021 r.; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w okresie od 25 września – do końca grudnia roku poprzedniego oraz w I kwartale 2021 r.,
    • do dnia 4 października 2021 r.; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2021 r.
  3. sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2021. - do dnia 20 września 2021 r.

VIII. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – do dnia 28 maja 2021 r. 

IX. Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 - do dnia 10 września 2021 r.

Nowe kryterium (VII) będzie dotyczyło sfinansowania zajęć wspomagających uczniów w utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Jest to instrument, który został przewidziany w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Natomiast szczegółowe zasady organizacji tej formy pomocy ma określić rozporządzenie MEiN. Jak wynika z informacji na stronie MEiN oraz RM na ten cel wysokość rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej zostanie zwiększona o 187 mln zł. 

Sfinansowanie z ww. kryterium będzie przysługiwało jednostkom samorządu terytorialnego, prowadzącym lub dotującym szkoły, w których zostaną zorganizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej.

Podział środków na sfinansowanie zajęć wspomagających zostanie dokonany na podstawie formularzy wypełnionych przez jednostki samorządu terytorialnego, w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej strefa.ksdo.gov.pl. Szczegółowa instrukcja korzystania z formularza zostanie przekazana w terminie późniejszym, ale z odpowiednim wyprzedzeniem.

Termin na wypełnienie formularza elektronicznego zostanie wskazany odrębną informacją.

Sob., 20 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka