Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nauczyciele szkół za granicą mogą już uzyskać awans zawodowy

Nauczyciele szkół za granicą mogą już uzyskać awans zawodowy fotolia.pl

Awans zawodowy dla nauczycieli szkół za granicą to jedno z nowych rozwiązań wynikających ze zmian w Karcie Nauczyciela. Dotyczy to nauczycieli języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, którzy pracują w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub uczą tych przedmiotów w innych formach nauczania prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.

Uzyskiwanie awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą możliwe jest od 1 stycznia 2021 roku.

Nauczyciele spełniający wymagania dotyczące kwalifikacji mogą:

  • ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego albo mianowanego na podstawie posiadanego dorobku zawodowego i stażu pracy,
  • uzyskać stopień awansu zawodowego po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną albo kwalifikacyjną – w zależności od stopnia awansu zawodowego.

Nauczyciele posiadający kwalifikacje zawodowe i znaczący dorobek zawodowy, którzy w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego przez co najmniej 5 lat szkolnych prowadzili zajęcia w szkole za granicą, mogą wnioskować o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego. 

Nauczyciele, którzy w okresie 20 lat poprzedzających złożenie wniosku o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego przez co najmniej 15 lat szkolnych prowadzili zajęcia w szkole za granicą, mogą wnioskować o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. 

Wnioski o nadanie stopnia awansu zawodowego na podstawie posiadanego dorobku zawodowego oraz stażu pracy mogą być składane na bieżąco w ciągu całego roku, począwszy od 1 stycznia 2021 r. Nauczyciele wnioskujący o nadanie stopnia awansu zawodowego dołączają do wniosku dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji, znaczącego dorobku zawodowego oraz okresu prowadzenia zajęć w szkole za granicą.

Dorobek zawodowy nauczyciela za granicą oceniany jest w zakresie:

  1. jakości pracy prowadzonej z uczniami,
  2. współpracy z innymi nauczycielami,
  3. kultury pedagogicznej nauczyciela,
  4. opracowania i realizacji własnego programu nauczania,
  5. osiągnięć w pracy na rzecz oświaty Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą,
  6. osiągnięć w zakresie promocji Polski, w tym języka polskiego, historii, kultury i tradycji polskich, w środowisku lokalnym za granicą,
  7. publikacji, w tym materiałów edukacyjnych, dotyczących nauczania języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, a także kultury polskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, które mogą być uznane za znaczący dorobek zawodowy są określone w rozporządzeniu sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą.

Okresy stażowe trwają: 9 miesięcy – w przypadku nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego oraz 2 lata i 9 miesięcy – w przypadku pozostałych stopni awansu.

Jednostką, która realizuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli szkół za granicą, jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Wszystkie wnioski oraz dokumenty należy składać poprzez system informatyczny dedykowany do obsługi awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą.

Źródło: MEiN

Śr., 13 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska