Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. monitorowania finansów oświaty

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. monitorowania finansów oświaty fotolia.pl

24 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. monitowania finansów oświaty Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zespół został powołany na wniosek strony samorządowej Komisji Wspólnej i ma stanowić platformę wspólnej dyskusji z resortem edukacji oraz resortem finansów.

Podczas pierwszego spotkania przedstawiciele strony samorządowej wskazali, że w ich ocenie celem nadrzędnym prac Zespołu powinno być wypracowanie nowego modelu finansowania oświaty, który w sposób przejrzysty i precyzyjny określi sposób finansowania z budżetu państwa zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podczas spotkania Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło informację na temat sytuacji finansowej samorządów za pierwsze trzy kwartały roku 2020 w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2019. Natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej omówiło zasady ustalenia subwencji oświatowej na 2021 r. oraz podstawowe informacje statystyczne o systemie oświaty.

W toku dyskusji zwrócono uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Konieczne jest dokonanie przeglądu zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego z zakresu oświaty i wychowania w połączeniu ze źródłem ich finansowania.
 2. Strona samorządowa Zespołu wniosła o zawieszenie wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2020.
 3. Strona samorządowa poprosiła u uzupełnienie przekazanych materiałów przygotowanych przez MEN oraz MF o następujące informacje:
  • dane dotyczące liczby oddziałów oraz średniej liczby uczniów w oddziale w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego,
  • dane o liczbie uczniów z niepełnosprawnościami oraz nakładach na ich kształcenie,
  • dane o liczbie nauczycieli będących na urlopach dla podratowania zdrowia, zarówno w poprzednich latach jak i według stanu na koniec listopada br.,
  • jakie składniki wchodzą w skład kalkulacji średniego wynagrodzenia nauczycieli, będącego następnie podstawą do wyliczania subwencji oświatowej,
  • zestawienie wydatków oświatowych od roku 2015 w poszczególnych kategoriach jst, z podziałem na źródła finansowania wraz z określeniem ich udziału procentowego.
 4. Strona samorządowa poprosiła MEN o podanie przejrzystej informacji o zasadach finansowania szkół prowadzonych przez resorty.
 5. Strona samorządowa wniosła o rekompensatę wydatków, które muszą ponieść gminy, powiaty i województwa na wdrożenie przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 6. Strona samorządowa zawnioskowała, aby koszty płac nauczycieli przebywających na urlopach dla podratowania zdrowia opłacał ZUS.
Sob., 28 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka