Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Aktywna tablica na lata 2020-2024 - dyrektorzy muszą złożyć wniosek do 27 października br.

Aktywna tablica na lata 2020-2024 - dyrektorzy muszą złożyć wniosek do 27 października br. fotolia.pl

W Dzienniku Ustaw opublikowano 26 października br. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –
„Aktywna tablica”.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w roku 2020 dyrektorzy zobowiązani są do złożenia wniosków o udział w programie do organu prowadzącego do dnia 27 października br. Zaś organ prowadzący występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do dnia 29 października br. Do 3 listopada br. będzie trwała kwalifikacja wniosków przez wojewodę. Natomiast do 30 listopada br. nastąpi przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.

Wsparcie finansowe, ze środków budżetu państwa, w ramach programu przysługuje organom prowadzącym:

  1. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe;
  2. publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  3. publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  4. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,
  5. publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
  6. publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia),
  7. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, dla uczniów niewidomych lub słabowidzących.

Przepisy rozporządzenia doprecyzowują na jakiego typu wsparcie i w którym roku mogą liczyć powołane powyżej podmioty. 

Wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji, pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie 27 października br. 

Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

Pon., 26 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka