Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dotacja dla oddziałów przygotowania wojskowego

Dotacja dla oddziałów przygotowania wojskowego fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego.

Projekt przewiduje możliwość udzielenia wsparcia w formie dotacji celowej organowi prowadzącemu szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego, liczący w roku rozpoczęcia nauki w klasie I co najmniej 22 uczniów, w następującej wysokości:

 1. do 80% kosztów:
  a) zakupu raz na cztery lata w liceum ogólnokształcącym i raz na pięć lat w technikum w całości albo w części wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału przygotowania wojskowego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego;|
  b) zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I (ewentualna wymiana i uzupełnienie umundurowania w trakcie trwania nauki odbywać się będzie na koszt organów prowadzących);
  c) realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.
   
 2. do 50% kosztów realizacji inwestycji służących procesowi kształcenia w oddziałach przygotowania wojskowego polegających na budowie lub przebudowie:
  a) torów sprawnościowych,
  b) strzelnicy pneumatycznej,
  – w przypadku gdy oddział przygotowania wojskowego funkcjonuje w tej szkole od co najmniej 6 lat.

Rozporządzenie wskazuje także co obejmuje wyposażenie specjalistyczne, ubiór dla ucznia oddziału przygotowania wojskowego oraz co mieści się w kosztach realizacji programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji celowej a skutki wejścia we życie projektu zostaną sfinansowane w ramach limitu wydatków obronnych, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finasowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiednie środki finansowe zostały już zaplanowane w budżecie MON na rok 2020 (4,5 mld zł) oraz będą planowane w budżecie MON na kolejne lata.

Jak wskazują projektodawcy w przypadku udzielenia dotacji w pełnym zakresie, szacuje się, że w pierwszym roku funkcjonowania OPW jej wielkość stanowić będzie 42 tys. zł.

Projekt będzie przedmiotem obrad najbliższego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

Śr., 10 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka