Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowa droga przyznawania nagród nauczycielom

Nowa droga przyznawania nagród nauczycielom fotolia.pl

Stosownie do § 6 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny, składa dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole a organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły. 

Projekt rozporządzenia zmieniający powołany powyżej akt prawny, który został skierowany do konsultacji publicznych, zakłada wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego kuratorom oświaty oraz organom sprawującym nadzór pedagogiczny przyznawanie z własnej inicjatywy nagród nauczycielom, bez konieczności stosowania w tym zakresie trybu określonego w § 6 i 7 rozporządzenia.

Jak wskazują projektodawcy rozwiązanie to odpowiada postulatom zgłaszanym przez władze oświatowe, które sprawując nadzór pedagogiczny, udzielają pomocy szkołom i placówkom, a także zatrudnionym w nich nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W ramach tak sprawowanego nadzoru inspirują one nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażanych rozwiązań w procesie kształcenia. Zachęcają do stosowania innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. Kuratorzy Oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny nie mają jednak możliwości bezpośredniego wyróżnienia tych nauczycieli. Proponowana zatem zmiana, ma poszerzyć ich kompetencje o możliwość przyznawania z własnej inicjatywy nagród nauczycielom i pozwolić na docenienie pracy tych nauczycieli.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, porządkujący oraz dostosowujący treść rozporządzenia do zmian, które zaszły na przestrzeni ostatnich lat w prawie oświatowym, zwłaszcza w zakresie podstaw programowych, podstaw programowych kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i szkolnictwa artystycznego. Zmianie ulega również brzmienie ust. 2 w § 3 i ust. 4 w § 5 rozporządzenia w związku z nieistniejącymi już zakładami kształcenia nauczycieli.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem obrad najbliższego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Sob., 18 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka