Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

MEN - dodatek należy wliczyć do podstawy "trzynastki"

MEN - dodatek należy wliczyć do podstawy fotolia.pl

„Czy jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacony nauczycielom w 2010 roku, należy wliczać do podstawy naliczenia "13" za 2010 rok?" – takie pytanie zadała czytelniczka portalu samorzad.pap.pl

Poniżej przedstawiamy interpretację Departamentu Prawnego dotyczącą wliczania do trzynastej pensji dodatku uzupełniającego za rok 2009, wypłaconego nauczycielom w roku 2010:

"Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.) wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, (…). Na mocy art. 5 ust. 2 ww. ustawy, jednostki sfery budżetowej mają obowiązek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.

W dniu 1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 255, poz. 1712) które ustaliło, że jednorazowy dodatek uzupełniający uwzględnia się w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy oraz do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Biorąc pod uwagę fakt, iż dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wypłacone zostanie do końca marca 2011 r., a zatem w czasie, w którym obowiązują przepisy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający wlicza się do podstawy ustalenia wysokości tego wynagrodzenia.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienie, uprzejmie informuję, iż opinie Ministerstwa Edukacji Narodowej nie stanowią wiążącej wykładni prawa."

Źródło: Serwis samorządowy PAP / fot. www.sxc.hu

Czw., 20 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun