Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: ROD jest gruntem rolnym

WSA: ROD jest gruntem rolnym fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przypomniał, że teren Rodzinnego Ogródka Działkowego jest gruntem rolnym. Tym samym RODy podlegają specjalnej ochronie.

Omawiana sprawa powstała na gruncie skargi złożonej przez stowarzyszenie ogrodowe na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni. Przedmiotem decyzji było określenie opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Zdaniem organu administracji cel poboru wód na potrzeby rodzinnego ogrodu działkowego (podlewanie działek) wykluczał przyjęcie, iż dokonywany pobór wód odpowiadał celowi określonemu w § 5 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502). Tym samym nie można było ustalić stowarzyszeniu stawki opłaty w wysokości 0,05 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych. Wysokość takiej stawki jest preferencyjna względem innych stawek określonych w rozporządzeniu. Przysługuje ona podmiotom, które wykorzystują wodę podziemną do celów rolniczych lub leśnych za pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobranych za pomocą urządzeń pompowych.

Z takim stanowiskiem nie zgodziło się stowarzyszenie. Działkowicze uparli się, że w ramach funkcjonowania Rodzinnych Ogródków Działkowych grunty wykorzystuje się także do celów rolniczych i wnieśli skargę do sądu administracyjnego. W skardze stowarzyszenie zauważyło m.in., że art. 5 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przesądza, iż "stanowią one tereny zielone i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska.”.

WSA w Szczecinie podzielił taką argumentację i uznał skargę za zasadną. Zdaniem sądu zasadne były zarzuty odnoszące się do charakteru ROD określonego przepisami ustawy o Rodzinnych Ogródkach Działkowych i zarzuty dot. objęcia takich gruntów ochroną jako gruntów rolnych.

W ocenie sądu, na podstawie ww. przepisów, należy zatem uznać, że wykorzystanie gruntów na potrzeby ROD już z samej definicji jest tożsame z wykorzystywaniem tych gruntów na cele rolnicze. Jeżeli bowiem zajęcie gruntu przez ROD, przesądza o tym, że staje się on gruntem rolnym, w rozumieniu przepisów u.o.g.r.l., to nie sposób przyjąć, że przedmiotowe grunty są zajęte na cele nierolnicze. Podkreślić należy, że przepisy u.o.g.r.l. chronią grunty wykorzystywane przez skarżącego przed przeznaczeniem na cele inne niż rolnicze – wyjaśniał szczeciński WSA.

Wyrok WSA w Szczecinie z 13.05.2021 r., II SA/Sz 53/21

Źródło: CBOSA

Czw., 10 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Jakub Dorosz-Kruczyński