Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Decyzja WZ a grunty leśne

Decyzja WZ a grunty leśne fotolia.pl

Tytułowe zagadnienie szeroko omówił ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie i przypomniał podstawowe zasady rządzące tą materią. Oczywiście w konkluzji stwierdził, że wydanie takiej decyzji w odniesieniu do gruntów leśnych jest niemożliwe – gdyż teren objęty wnioskiem nie spełnia warunku z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sąd przypomniał o tym, że przepisami regulującymi kwestię dopuszczalnej zmiany przeznaczenia gruntów z rolnych lub leśnych na grunty o przeznaczeniu na cele nierolnicze i nieleśne są przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Według art. 7 ust. 1 ustawy przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W art. 7 ust. 2 ustawy wymieniono rodzaje gruntów, których przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wymaga zgody i określono organy właściwe do wyrażenia takiej zgody. Przepisy te tworzą zatem zdaniem Sadu normę prawną, regulującą przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, a przepis art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów stanowi odzwierciedlenie ogólnej zasady, że jeśli przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymaga zgody właściwego organu administracji, to taka zmiana przeznaczenia może nastąpić jedynie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

WSA zauważył przy tym, że o ile można zaobserwować liberalizację przepisów odnośnie gruntów rolnych, to ewidentnie ustawodawca nie „rozluźnił” ochrony w stosunku do gruntów leśnych – kolejne nowelizacje ustawy z dnia o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie ograniczyły ochrony gruntów leśnych. Sąd zaznaczył, że gdyby zamierzeniem ustawodawcy było dopuszczenie możliwości przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w drodze innego trybu niż ten wskazany w ustawie o ochronie gruntów, w tym w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to zawarłby tę możliwość wprost w przepisach.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 3 września 2020 r., II SA/Ol 116/20

Źródło: CBOSA

Sob., 3 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel