Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przeznaczenie lasu pod zabudowę mieszkaniową w MPZP. NSA wyjaśnia

Przeznaczenie lasu pod zabudowę mieszkaniową w MPZP. NSA wyjaśnia fotolia.pl

W sprawie dotyczącej decyzji starosty w przedmiocie nieuznania zastrzeżeń do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu NSA rozpoznawał szereg zarzutów kasacyjnych, w tym również ten, o którym mowa w tytule niniejszego artykułu.

Skarżący podnosił, że część jego działki stanowiącej las została przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową (MN).

Z takim zarzutem nie zgodził się NSA wskazując, że nawet fakt przeznaczenia w MPZP gruntów zalesionych na cele inne niż związane z gospodarką leśną, nie pozbawia działki statusu gruntu leśnego, bowiem bez przeprowadzenia stosownych procedur, tj. uzyskania zgody właściwego organu na przeznaczenie terenu leśnego na cele nieleśne, decyzyjnego wyłączenia gruntu spod gospodarki leśnej (produkcji leśnej) i dokonania zmian w ewidencji gruntów, formalnie nie może dojść do utraty przez działkę statusu prawnego lasu.

Reasumując, w ocenie NSA uchwalenie MPZP nie doprowadziło do automatycznej zmiany dotychczasowego przeznaczenia gruntu leśnego na nieleśny.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16.04.2024 r., sygn. akt I OSK 397/21, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Śr., 29 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak