Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zbiory danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. MRiT proponuje zmiany

Zbiory danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. MRiT proponuje zmiany fotolia.pl

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii konieczność zmiany rozporządzenia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. poz. 1916) wynika z regulacji przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. 24 lipca br. ustawa została podpisana przez Prezydenta i oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Projekt rozporządzenia ma na celu uszczegółowienie sposobu realizacji wymagań przyjętych w ustawie, tj.:

  • sposobu tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów danych przestrzennych, rozszerzając zakres danych o plany ogólne gminy, przy uwzględnieniu zakresu informacyjnego, struktury, formatu i rozdzielczości przestrzennej danych gromadzonych w zbiorach danych przestrzennych oraz
  • aktualizację zakresu informacyjnego metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie planów ogólnych gminy.

Proponowane przez MRiT rozwiązania zakładają kontynuację porządkowania procesu cyfryzacji, m. in. poprzez wprowadzenie nowego aktu prawa miejscowego – planu ogólnego gminy, posiadającego załącznik w postaci danych przestrzennych (zawierający m. in. wektorowe granice stref planistycznych, obszarów uzupełnienia zabudowy itp.).

Zauważalną i istotną różnicą w zakresie formy ustaleń planów ogólnych gminy jest rezygnacja z tworzenia części graficznej aktu oraz ustaleń w tekście. Oznacza to, że ustalenia planu ogólnego gminy będą wyłącznie w formie ustandaryzowanych, jednolitych w skali kraju danych przestrzennych w postaci bazy danych przestrzennych. Zatem, stosowany dotychczas tradycyjny tekst i rysunek zostanie zastąpiony właśnie przez dane przestrzenne.

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj

Związek Powiatów Polskich uruchomił ankietę, za pośrednictwem której można zgłaszać uwagi do projektowanego rozporządzenia.

Elektroniczny formularz dostępny jest pod adresem: https://zpp.pl/survey/35133.  

Pt., 11 Sp. 2023 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak