Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zamiar złożenia wniosku o decyzję środowiskową nie uzasadnia wydania wypisu z EGiB

Zamiar złożenia wniosku o decyzję środowiskową nie uzasadnia wydania wypisu z EGiB fotolia.pl

Szerokie zakreślenie przez ustawodawcę „innych podmiotów” uprawnionych do żądania wypisów ustawodawca ograniczył wprowadzając przesłankę interesu prawnego, którą muszą się te podmioty legitymować – wyjaśnił WSA we Wrocławiu.

W omawianej sprawie sąd oddalił skargę spółki w sprawie odmowy wydania przez starostę uproszczonego wypisu z rejestru gruntów.

Spółka jako źródło swojego interesu prawnego wskazała na art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, a dodatkowo przedłożyła skan zlecenia na wykonanie dokumentacji farmy fotowoltaicznej na działce oraz decyzję administracyjną w podobnej sprawie.

Skarżąca wyjaśniła również, że nie jest konieczne przedłożenie umowy z właścicielem działki, bowiem wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wymaga zgody właściciela gruntu, i może o taką decyzję wystąpić każdy podmiot zainteresowany realizacją przedsięwzięcia. Spółka dodała, że wypis z rejestru gruntów należy dołączyć do wniosku o decyzję środowiskową.

WSA uznał, że sedno sporu prawnego skupia się na tym, czy spółka wnioskująca o wypis legitymowała się interesem prawnym.

Sąd również wskazał, że w sytuacji, gdy przedmiot żądania wkracza w sferę informacji o konkretnym podmiocie, to wniosek taki ma charakter przedmiotowo-podmiotowy i podlega regułom ustalonym w art. 24 ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Co istotne, uzyskanie z EGiB numeru księgi wieczystej prowadzi do niczym nieograniczonego dostępu do danych zawartych w księdze wieczystej, obejmującej również dane osobowe właściciela nieruchomości. Zatem w takich warunkach wnioskodawca powinien wykazać interes prawny w uzyskaniu takich informacji.

Zamiar złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej nie spełnia kryteriów interesu prawnego. Jest to sytuacja hipotetyczna, a interes spółki nie jest aktualny, czyli dotyczący teraźniejszości, ważny w danej chwili. Nie można go również zweryfikować, bowiem „zamiar” jest wyłącznie deklaracją.

Dodatkowo, nie jest wcale pewne, że spółka swój zamiar zrealizuje. Może okazać się, że zrezygnuje z realizacji przedsięwzięcia.

Warto zwrócić uwagę, że gdyby hipotetycznie spółka uzyskała od starosty interesujące ją dane z EGiB wyłącznie na podstawie wskazywanej przez nią podstawy zamiaru realizacji przedsięwzięcia, to w razie rezygnacji z realizacji złożenia wniosku o decyzję środowiskową, stworzona przez ustawodawcę ochrona danych podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 (dane właścicieli nieruchomości, miejsce stałego pobytu, adres siedziby itp.) byłaby iluzoryczna.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 07.02.2023 r., sygn. II SA/Wr 673/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 16 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak