Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Związek Gmin w sprawie tworzenia Planów Gospodarki Odpadami

Związek Gmin w sprawie tworzenia Planów Gospodarki Odpadami fotolia.pl

Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej podczas obrad jakie miały miejsce w połowie maja przyjęło stanowisko w sprawie tworzenia przez Zarządy Województw Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami.

Samorządy gminne sprzeciwiają się w nim ujmowaniu istniejących instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych spełniających wszystkie wymagania środowiskowe oprócz kryterium przepustowości dla regionalnych instalacji tylko jako instalacji zastępczych o ograniczonych ustawą możliwościach funkcjonowania.

Jednocześnie Wójtowie domagają się dopuszczenia istniejących instalacji spełniających wymagania środowiskowe do ich dalszego użytkowania do czasu ich pełnej amortyzacji lub wyczerpania możliwości eksploatacji po terminie określonym przepisami rozporządzenia tj.1 lipca 2013 r.

Uzasadniające swoje stanowisko informują, że wybudowane w minionych latach gminne lub międzygminne składowiska odpadów i instalacje do sortowania spełniające wymogi środowiskowe, ale charakteryzujące się niską przepustowością dostosowaną do istniejących potrzeb, korzystały z wsparcia inwestycyjnego środkami UE. Jest pewne, że środki te w przypadku wstrzymania eksploatacji obiektów będą musiały być przez gminy zwrócone. Pozostaje także problem rekultywacji obiektów, które nie zostały wypełnione w sposób przewidziany w umowie inwestycyjnej.

Ponadto dopuszczenie do dalszej eksploatacji istniejących obiektów i instalacji nie będzie powodować radykalnej podwyżki cen odbieranych odpadów komunalnych, co w obecnej sytuacji kryzysu finansowego ma kolosalne znaczenie dla gmin i ich mieszkańców - czytamy w stanowisku.

Obiekty te mogą być w okresie przejściowym włączone do nowego systemu obiektów i instalacji w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Na etapie przedstawiania projektów WPGO do opiniowania przez organa gmin, przed przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w których należy określić do jakiej instalacji będą trafiały odpady ma to dla nas priorytetowe znaczenie - dodają Wójtowie.

Pon., 28 Mj. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka