Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w przepisach dotyczących drzew? Propozycje na zespole parlamentarnym

Zmiany w przepisach dotyczących drzew? Propozycje na zespole parlamentarnym fotolia.pl

Obradował Parlamentarny Zespół Przyjaciół Drzew. Omawiano propozycje zmian w prawie związane z ochroną tych roślin.

Projekt zmian – głównie w ustawie o ochronie przyrody – przedłożyła do dyskusji Fundacja EkoRozwoju. Omawiano je na pierwszym merytorycznym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Drzew we wtorek 23 kwietnia.

Główne założenia przyświecające potencjalnej nowelizacji to:

  • nowe zdefiniowanie drzewa w polskim prawie, m.in. przez objęcie pojęciem także jego systemu korzeniowego
  • ochrona korony i korzeni drzewa poprzez odpowiednie procedury i szacowania wielkości
  • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności
  • zmiany przepisów dotyczących kar administracyjnych za zniszczenie lub uszkodzenie drzewa
  • skrócenie listy zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa
  • zmiany w zasadach nasadzeń następczych
  • wzmocnienie udziału społeczeństwa w postępowaniach
  • ustalenie, że uzgodnienie RDOŚ wymagane przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy drogach powinno być zawsze zgodą wyraźną, bez możliwości zastosowania tzw. milczącej zgody.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji ekologicznych, ale także urzędnicy i przedstawiciele samorządów. Ogólnie popierano kierunki zmian, chociaż szczegóły techniczne budziły pewne uwagi lub propozycje.

Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich przedstawił uwagę do koncepcji przechowywania przez 10 lat dokumentacji związanej z pracami konserwacyjnymi przy drzewach (niejasność przechodzenia dokumentacji na każdorazowego posiadacza nieruchomości, gdzie stoi drzewo); wyraził także sceptycyzm co do zniesienia milczącej zgody RDOŚ przy postępowaniu o usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej. Głos ten wzmocnili przedstawiciele łódzkiego RDOŚ, którzy zauważyli, że milcząca zgoda nie oznacza wcale, że wnioski nie są analizowane.

Nie jest pewne jaki status uzyska propozycja zmian. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyraziło na spotkaniu chęć dyskusji i uczestnictwa w dalszych pracach, ale nie udzieliło oficjalnego poparcia. Być może więc ostatecznie doszlifowany projekt zostanie złożony jako projekt poselski.

Propozycje zmian w przepisach można przeczytać na stronie Fundacji EkoRozwoju - https://fer.org.pl/.

Pt., 26 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński