Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O wsparciu seniorów - wywiad z Andrzejem Bednarkiem

O wsparciu seniorów - wywiad z Andrzejem Bednarkiem na zdjęciu: Andrzej Bednarek

14 listopada br. obchodziliśmy „Ogólnopolski dzień seniora”. O podejmowane przez powiat działania wspierające politykę senioralną oraz o przyszłe, związane z nią wyzwania, zapytaliśmy Andrzeja Bednarka, Starostę Polickiego.

Proszę powiedzieć jakie według Pana działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne?

Jak pokazują dane statystyczne osób starszych jest coraz więcej, żyjemy dłużej. Nasze społeczeństwo się starzeje, a zatem trzeba działać i szukać różnych rozwiązań wspierających tę grupę społeczną, do której każdy z nas prędzej, czy później trafi. Wiemy, że z wiekiem jest coraz trudniej, pojawiają się problemy zdrowotne, przestajemy być tak sprawni jak niegdyś. Badania pokazują, że również poważnym problemem dotykającym osoby starsze jest samotność, która jest dla nich równie niebezpieczna jak choroba.

W niesieniu pomocy i wsparcia widzę rolę wielu instytucji publicznych zarówno rządowych, jak i samorządowych. Władze lokalne mogą się skupić na pomocy i wsparciu w miejscu zamieszkania seniora, np. poprzez tworzenie lokalnych ośrodków wsparcia, współpracę z organizacjami pozarządowymi, tworzenie ciekawych, alternatywnych form spędzania wolnego czasu, integrację senioralną i międzypokoleniową, jak choćby wspólne warsztaty, koncerty, festyny. Ważny jest dialog i współdziałanie wielu podmiotów, nie wykluczając w tym aktywnych środowisk senioralnych. Wierzę, że to w interesie nas wszystkich.

Jakie programy/wydarzenia realizują Państwo w powiecie, aby wesprzeć swoich seniorów?

Powiat Policki od wielu lat podejmuje liczne działania na rzecz wsparcia i aktywizacji środowisk senioralnych, w tym m.in. zleca i współfinansuje zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i prowadzi szeroką współpracę w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, w tym takimi jak choćby Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest bardzo licznie zrzeszającą seniorów organizacją w powiecie, można powiedzieć największą tego rodzaju. Mamy również koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów i wiele innych, ukierunkowanych bardziej na pasję np. wędkarstwo, rowery, sztukę itp.

Wspieramy i organizujemy wiele wydarzeń dedykowanych seniorom są to m.in. warsztaty, koncerty, zajęcia edukacyjne, artystyczne, mające na celu integrację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Są również działania związane z profilaktyką zdrowotną. Seniorzy mogą skorzystać nieodpłatnie z badań oferowanych w ramach obchodów Dni Zdrowia w Powiecie Polickim. W tym roku były to np. bezpłatne testy sprawności ruchowej i poznawczej "Alzheimer - rozumiem - wspieram", a także bezpłatne badania dla kobiet w kierunku raka szyjki macicy (cytologia) oraz mężczyzn w kierunku nowotworu gruczołu krokowego (PSA z krwi).

Świadomi potrzeb tej szczególnej grupy społecznej nieustannie poszukujemy rozwiązań i podejmujemy działania. Udało nam się stworzyć Dzienny Dom Senior+. Prowadzony na zlecenie Powiatu Polickiego przez Szczecińskie Stowarzyszenie Złoty Wiek, ośrodek zapewnia wsparcie seniorom poprzez społeczną aktywizację w zakresie aktywności ruchowej, kinezyterapii oraz edukacji. Powiat Policki mógł to przedsięwzięcie zrealizować dzięki środkom własnym i współfinansowaniu otrzymanym z budżetu państwa oraz pomocy finansowej udzielonej przez gminy.

To jednak nie jedyny ośrodek wsparcia dla seniorów.

Od października 2021 r. Powiat Policki wraz z partnerem Szczecińskim Stowarzyszeniem Złoty Wiek prowadzi również Dzienny Dom Pomocy - Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a także samorządy gminne, skierowany jest do osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność. Ośrodek świadczy usługi w zakresie zaspakajania potrzeb życiowych, usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz zapewnienia posiłki, a także umożliwia udział w zajęciach terapeutycznych. Oba ośrodki są doskonałym przykładem tego, że choć było to duże wyzwanie i z pewnością nie łatwe, to jak się okazuje możliwe do realizacji, bo tak jest gdy samorządy współpracują w myśl hasła „Razem dla Mieszkańców”.

Troszcząc się o naszych seniorów staramy się również brać udział w wydarzeniach organizowanych przez organizacje zrzeszające seniorów. Trochę jak w domu. Pamiętamy o jubileuszach, spotkaniach świątecznych czy innych wydarzeniach przygotowywanych przez seniorów z tak wielkim zaangażowaniem. Po prostu jesteśmy z nimi, bo chcemy z nimi być.

Z okazji przypadającego na dzień 14 listopada Ogólnopolskiego Dnia Seniora, Powiat Policki każdego roku organizuje z myślą o osobach starszych koncert znanych i lubianych artystów. W tym roku również nie zabraknie tego wyjątkowego spotkania z muzyką i artystami. Już 19 listopada w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbędzie się w ramach Dnia Seniora w Powiecie Polickim wydarzenie muzyczne pt. „Tych lat nie odda nikt” w wykonaniu Jacka Wójcickiego, Julii Kożuszek, Ireneusza Miczka, Justyny Bacz oraz zespołu muzycznego pod kierownictwem Mariusza Dubrawskiego. Udział w koncercie jest bezpłatny za okazaniem zaproszenia.

Czy osoby starsze chętnie uczestniczą w organizowanych przez Państwa wydarzeniach/warsztatach/zajęciach?

Zdecydowanie tak. Z dumą mogę powiedzieć, że mamy bardzo aktywnych seniorów w Powiecie Polickim. Nie tylko chętnie korzystają z różnorodnych form wsparcia, zarówno tych oferowanych przez instytucje powiatowe, jak i gminne, ale także sami są organizatorami czy też współorganizatorami tych wydarzeń. Dużym zainteresowaniem cieszą się również ośrodki wsparcia. Widać potrzebę istnienia takich instytucji i takich form wsparcia.

Z jakimi wyzwaniami w przyszłości, według Pana, będzie musiała się zmierzyć polityka senioralna?

To co powiedziałem na początku, jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Już dziś wiemy, że jest za mało ośrodków wsparć w miejscu zamieszkania seniorów. Z pewnością wyzwaniem jest pozyskanie środków na ten cel. Potrzebne będą dobre kompleksowe programy, umożliwiające tworzenie czy tez rozbudowę takich miejsc wraz z kompleksowymi usługami.

Czw., 17 Lst. 2022 0 Komentarzy
Joanna Gryboś-Chechelska
Redaktor Joanna Gryboś-Chechelska