Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nie wolno bać się śmiałych decyzji – wywiad z Bernardem Stawiarskim

Nie wolno bać się śmiałych decyzji – wywiad z Bernardem Stawiarskim fotolia.pl

Gmina Chełmiec zdobyła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2015, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w kategorii gminy wiejskie, zdobywając honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2015. Dziennik Warto Wiedzieć rozmawia z wójtem zwycięskiej gminy, Bernardem Stawiarskim.

Dziennik Warto Wiedzieć: Proszę powiedzieć, jakie działania prorozwojowe prowadzi gmina?

Bernard Stawiarski: Gmina Chełmiec od 2006 roku realizuje inwestycje zgodne z Strategią Rozwoju Gminy. Mieszkańcy uczestnicząc w tworzeniu naszej strategii w 2006 roku jednoznacznie opowiedzieli się za tym czego oczekują od gminy, czyli przede wszystkim inwestycji sportowo – rekreacyjnych, wodno - kanalizacyjnych i drogowych. W ciągu tych 8 lat udało nam się wybudować 6 sal gimnastycznych przy szkołach i 2 hale sportowe pełnowymiarowe. Posiadamy 3 Orliki i 2 boiska wielofunkcyjne. W 2015 roku zakończyliśmy olbrzymi projekt budowy ponad 100 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z budową 2 nowych i modernizacją 2 oczyszczalni ścieków współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jako jedyna gmina wiejska w Polsce zrealizowaliśmy program budowy ponad 800 sztuk przydomowych oczyszczalni. Mamy własną sieć internetową z której darmowo korzysta ponad 1300 rodzin wykluczonych cyfrowo. Dzięki przeprowadzeniu gruntownej modernizacji ponad 150 kilometrów dróg gminnych i budowie przy nich 300 lamp hybrydowych poprawiliśmy bezpieczeństwo mieszkańców. Teraz kończymy budowę nowoczesnego i pełnowymiarowego basenu, z którego korzystać będzie prawie 3800 dzieci z naszych 16 szkół. To tylko część z wielu naszych inwestycji. Dodam też, że jako jedyna gmina w regionie w 2015 roku obniżyliśmy wszystkie podatki (niektóre nawet o 90%).

DWW: Co w tych licznych działaniach gminy w Pana ocenie jest szczególnie wyjątkowe?

BS: Wyjątkowe jest to, że żadna gmina nie poradziłaby sobie z tak dużym wachlarzem inwestycji bez środków zewnętrznych, czy to krajowych czy unijnych. W ciągu 8 lat na same zadania inwestycyjne wydaliśmy prawie 300 mln zł, z czego prawie 150 mln zł pochodziło z środków zewnętrznych. To właśnie skuteczne pozyskiwanie tych środków umożliwiło nam zaplanowanie i realizację inwestycji z tak dużych rozmachem. Nasz budżet w 2006 roku wynosił 70 mln zł po stronie wydatków, a obecnie jest to już 150 mln zł. po stronie wydatków. A wszystko to przy bardzo minimalnym, bo zaledwie 9 % zadłużeniu gminy.

DWW: Co Pana zdaniem w szczególności warto kontynuować i co stać się może wzorem dla innych samorządów?

BS: Moim zdaniem nie wolno bać się śmiałych i często mało popularnych decyzji. Takich, których nikt przed nami nie realizował i nie ma jak podpatrzeć jak robili to inni. Mnie też „pukali palcem po głowie”, gdy podejmowałem decyzję o budowie darmowej sieci, czy budowie farmy fotowoltaicznej pierwszej w powiecie nowosądeckim. Jak się później okazało, zadania te zostały sfinansowane, jeżeli nie w całości, to w znacznej części z funduszy unijnych i teraz to do nas przyjeżdżają podpatrzeć jak to zrobiliśmy. Żyjemy w takich czasach, gdzie tylko odwaga wraz z determinacją są gwarantem sukcesu.

DWW: Co gminie daje zwycięstwo w rankingu ZPP?

BS: Ranking Związku Powiatów Polskich to bezpłatny ranking prowadzony online przez ekspertów w ponad 90 kategoriach, dlatego uważam, że jest on bardzo obiektywny. Tu trzeba wykazać się nie tylko skutecznym pozyskiwaniem funduszy, ale także działać na wielu polach. Pod uwagę brane są inne dziedziny, między innymi rozwój energii odnawialnej, poprawa obsługi mieszkańców, wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocja gminy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także pozyskiwanie certyfikatów w zakresie jakości zarządzania. To, że gmina Chełmiec piąty rok z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w kategorii gmin wiejskich to oczywiście laurka podsumowująca naszą pracę, jednakże najbardziej satysfakcjonującym faktem jest to, że sukces gminy doceniany jest przez mieszkańców, którzy trzeci raz mi zaufali.

DWW: Jakie plany na przyszłość ma gmina Chełmiec?

BS: Jesteśmy w ostatnim okresie finansowania unijnego na lata 2014 – 2020. To ostatni okres, w którym będzie można pozyskać duże środki z programów operacyjnych na rozwój gminy. Głęboko wierzę, że wciągu najbliższych lat nasza gmina pozyska co najmniej tyle samo środków, co w poprzednim okresie, ponieważ mamy już w tym doświadczenie i bardzo dobrze wykwalifikowana kadrę. Przygotowaliśmy koncepcje i projekty na budowę obwodnicy, centrów rekreacji, ścieżek rowerowych, termomodernizację wszystkich budynków użyteczności publicznej. W planie jest budowa strefy aktywności gospodarczej i amfiteatru wraz z obserwatorium astronomicznym. Nie zapominamy także o programach dla mieszkańców na wymianę pieców, montaż odnawialnych źródeł energii czy budowę kolejnych przydomowych oczyszczalni.

DWW: Uprzejmie dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów.

BS: Dziękuję.

Czw., 25 Lt. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska