Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zbyt małe mieszkania i hałas powodem spadku atrakcyjności największych miast jako punktu mieszkalnego

Zbyt małe mieszkania i hałas powodem spadku atrakcyjności największych miast jako punktu mieszkalnego fotolia.pl

Najczęstsze czynniki skłaniające do zmiany lokum to: zakup lub wynajem lokalu o większym metrażu, poszukiwanie atrakcyjniejszej lokalizacji lub sytuacja rodzinna. Najczęściej chęć zmiany miejsca zamieszkania deklarują mieszkańcy największych miast, a najrzadziej mieszkańcy stref podmiejskich.

Taką chęć deklaruje ponad 36 proc. mieszkańców miast z ludnością powyżej 500 tys. mieszkańców. Nieco rzadziej mieszkańcy najmniejszych (niemal 33 proc.) i średnich miast (28,3-28,9 proc.). Najmniej chęci do zmiany miejsca zamieszkania deklarują osoby mieszkające w strefach podmiejskich miast wojewódzkich (niemal 27 proc. z nich). Wynik taki jest zbieżny z obserwowanym w ostatnich latach saldem rejestrowanych przepływów ludności między stolicami województw a obszarami podmiejskimi miast wojewódzkich. Przykładowo, w 2019 r. 56 tys. osób wyprowadziło się ze stolicy województwa do obszaru podmiejskiego, zaś 28,5 tys. dokonało migracji odwrotnej.Jak wynika z badania dwie najczęściej wskazywane wady mieszkania w największych miastach to niezadowolenie z wielkości mieszkania oraz odczuwany nadmiar hałasu. Im większa miejscowość, tym większy poziom niezadowolenia respondentów z tych dwóch aspektów życia. Najwyższy poziom zadowolenia z wielkości mieszkania oraz poziomu hałasu deklarują mieszkańcy stref podmiejskich, a najniższy mieszkańcy miast z ludnością przekraczającą 500 tys. mieszkańców. Częściowo te dwa negatywne aspekty życia w największych miastach rekompensuje stosunkowo najlepsze skomunikowanie, na które z kolei najczęściej narzekają mieszkańcy stref podmiejskich.

Średnia powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania w stolicach województw wynosi obecnie 62,2 m2 i jest niższa o 30 proc. niż średnia dla całej Polski (88,7 m2). Wartość ta jest istotnie niższa niż w pozostałych gminach i systematycznie maleje od 2003 r.


Jak widać na wykresie w stolicach województw średnia powierzchnia nowego mieszkania zmalała w porównaniu z 2003 r. o niemal 30 m2 (z 91,8 m2 w 2003 r.). W żadnej innej kategorii miejscowości przeciętna powierzchnia mieszkań nie zmalała tak istotnie. Przeciętna powierzchnia mieszkań w pozostałych miastach oscyluje wokół 105-119 m2 i od 2003 r. wzrosła o 6-16 proc., zaś na terenach wiejskich wokół 131-135 m2 i od 2003 r. wzrosła o 4-7 proc. Na tle pozostałych państw UE polskie mieszkania należą do czołówki najbardziej przeludnionych. Według danych Eurostatu zajmujemy pod tym względem 4. pozycję wśród państw członkowskich, a w przeludnionych mieszkaniach żyje 36,9 proc. naszej populacji.

Źródło: PIE

Czw., 19 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła