Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe wysokości opłat za radców prawnych z urzędu

Nowe wysokości opłat za radców prawnych z urzędu fotolia.pl

Minister Sprawiedliwości wydał nowe rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Stawki idą znacząco w górę.

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Koszty tej pomocy obejmują opłaty ustalone zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz niezbędne i udokumentowane wydatki radcy prawnego ustanowionego z urzędu.

Nowe rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujący akt prawny tego samego rzędu z 2016 r. Jest to też realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który ustalenie stawek wynagrodzenia radców prawnych z urzędu na znacznie niższym poziomie od minimalnych stawek przysługujących radcom prawnym z wyboru, uznał w 2023 r. za niezgodne z konstytucją.

Wobec powyższego, wobec uchylenia przepisu przez TK, w sprawach cywilnych nowe opłaty będą wynosić przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. do 500 zł ‒ 90 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 270 zł;
  3. powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 900 zł;
  4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1800 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 3600 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 5400 zł;
  7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ 10 800 zł;
  8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ 15 000 zł;
  9. powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł.

W pozostałym zakresie Minister podwoił wysokość opłat. Na przykład do tej pory opłaty w sprawach przysposobienia wynosiły 180 zł, a od czerwca będą wynosić 360 zł, za prowadzenie spraw o opróżnienie lokalu opłata wyniesie 240 zł (wcześniej 120 zł), a w sprawach o demoralizację nieletniego 120 zł przy wcześniejszej stawce 60 zł.

Zgodnie z ustawą o radcach prawnych koszty pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu ponosi Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Zamieszczamy opublikowane rozporządzenie w załączniku do niniejszego artykułu.

Analogiczne rozporządzenie wydano w stosunku do pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów.

Czw., 23 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński