Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konkurs w Programie Region Morza Bałtyckiego

Rozpoczął się kolejny, czwarty nabór wniosków projektowych w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007- 2013. Nabór jest otwarty dla wszystkich priorytetów, potrwa do 31 marca 2011 r. Poziom dofinansowania dla polskich partnerów projektów wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych.

Potencjalni beneficjenci Programu to m.in.:

  • władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia;
  • szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą, jednostki badawczo-naukowe;
  • instytucje wspierające/ promujące zrównoważony rozwój innowacyjność oraz przedsiębiorczość.

Projekty można składać w ramach wszystkich priorytetów Programu. Jest jednak otwarty tylko dla projektów flagowych (lub ich części), wymienionych w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (zgodnych z priorytetami Programu), a także dla projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów Programu (dotychczas nie spełnionych).

Priorytet 1. Poszerzanie bazy innowacji w BSR poprzez przyciąganie ludności w różnym wieku, płci oraz o różnych zawodach do zagadnień związanych z innowacyjnością; Istotne technologie, np. biotechnologia, nanotechnologia itp.

Priorytet 2. Integracja obszarów o niskiej dostępności (w szczególności: północ i wschód); Promocja działań informacyjno-komunikacyjnych zwiększających i ulepszających dostępność.

Priorytet 3. Promocja zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich; Zmniejszanie ryzyka zanieczyszczeń transgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Białorusi i Rosji.

Priorytet 4. Nowe rozwiązania w zakresie wyzwań demograficznych; Promocja wspólnej tożsamości BSR (BSR jako marka); Wzmocnienie warunków społecznych i oddziaływania rozwoju miast i regionów (ze szczególnym uwzględnieniem Białorusi i Rosji).

Dofinansowanie do wysokości 85% (dla partnerów pochodzących z Polski).
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 33,4 mln euro.
Więcej szczegółów: http://eu.baltic.net/Baltic_Sea_Region_Strategy.7428.html

Niedz., 26 Gr. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: