Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Grudniowe posiedzenie Zespołu Administracji

Grudniowe posiedzenie Zespołu Administracji fotolia.pl

6 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST. Podczas posiedzenia zaopiniowano jeden projekt i omówiono trzy sprawy różne.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Zespół zaopiniował pozytywnie projekt. Opinia ma charakter wiążący, decyzją KWRiST.

W sprawach różnych omówiono stanowisko Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w sprawie niezgodnego z prawem zobowiązywania gmin do zakupu we własnym zakresie kart kryptograficznych niezbędnych do wykonywania zadań zleconych (rejestracja stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste) w Systemie Rejestrów Państwowych (SRP). Zdaniem Zrzeszenia nieprawidłowość dotyczy uzależnienia przyznania dostępu pracownikom urzędów gmin i urzędu stanu cywilnego do SRP w celu wykonywania zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich od zakupu przez gminę karty kryptograficznej i dostarczenia wraz z wnioskiem A do Centralnego Ośrodka Informatyki. W przypadku niedostarczenia wraz z wnioskiem A zakupionej ze środków własnych gminy karty kryptograficznej Centralny Ośrodek Informatyki odmawia realizacji wniosku.

Przedstawiono również Stanowisko Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w sprawie zmian legislacyjnych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Zrzeszenie wniosło o podjęcie działań legislacyjnych w zakresie zmian przepisów art. 144 i 149 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego w zakresie w jakim powinien obowiązywać dotychczasowy wzór: karty urodzenia, karty zgonu oraz karty martwego zgonu. Działanie to, jest zdaniem Zrzeszenia niezbędne aby USC mogły nadal zgodnie z prawem dokonywać aktów rejestracji.

Ostatnim tematem w sprawach różnych był wniosek Związku Powiatów Polskich o dyskusję dotyczącą problemu rozbieżności pomiędzy ustawami ustrojowymi (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie wojewódzkim) a Kodeksem Wyborczym odnośnie definiowania pojęcia „mieszkaniec”. Więcej na temat wątpliwości można przeczytać w niniejszym felietonie.

Pt., 8 Gr. 2023 0 Komentarzy
Patrycja Grebla-Tarasek
Redaktor Patrycja Grebla-Tarasek