Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu pn. "Oszczędności w oświacie zaczynają się od arkusza organizacyjnego"

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu pn. fotolia.pl

Edukacja jest jednym z kluczowych elementów budżetu jednostek samorządu, a wydatki związane z nią stanowią znaczącą część ogólnych wydatków bieżących gminy, miasta czy powiatu. W obliczu rosnących trudności finansowych, oszczędności w oświacie stają się priorytetem, który może przynieść wymierne korzyści. Planowanie organizacji pracy jednostek oświatowych stanowi pierwszy etap planowania budżetu, a arkusz jako główny dokument określający organizację pracy szkoły/przedszkola powinien być kluczowym narzędziem do identyfikacji obszarów oszczędności w jednostkach samorządu terytorialnego.

Skomplikowany charakter budżetów JST, zwłaszcza obszar wynagrodzeń nauczycieli, jest ściśle powiązany z rzetelnie przygotowanym arkuszem organizacji już na poziomie jednostki oświatowej.

W związku z powyższym 28 września br., o godz. 10:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. "Oszczędności w oświacie zaczynają się od arkusza organizacyjnego”, którego organizatorem jest Wolters Kluwer Polska.

Poprzez omówienie znaczenia arkusza organizacyjnego jako punktu wyjścia do poszukiwania oszczędności szkolenie ma na celu pokazanie jak świadome i optymalne planowanie organizacji pracy szkół i przedszkoli wpływa na budżet placówki, a co za tym idzie budżet całego JST.

W programie szkolenia m.in.:

  • Ramowe plany nauczania a szkolne plany nauczania,
  • Jak optymalnie zaplanować arkusz przedszkola – różny czas pracy i pobytu dzieci,
  • Zatrudnianie nauczycieli – różne formy, różny wymiar godzin (etaty łączone), godziny ponadwymiarowe, uzupełnienia i ograniczenia, grupy uprzywilejowane, specjaliści, asystenci, stanowiska kierownicze, obniżki,
  • Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych – standardy zatrudniania odpowiadające rzeczywistym potrzebom,
  • Urlopy dla poratowania zdrowia, nauczanie indywidualne,
  • Wakaty w arkuszu,
  • Osiąganie średniego wynagrodzenia nauczycieli przy prawidłowym rozpisaniu kadry w arkuszu organizacyjnym – dobre praktyki, przykłady,
  • Zwolnienia nauczycieli.

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów publicznych samorządowych i niesamorządowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych; inspektorów lub dyrektorów Wydziałów Edukacji; dyrektorów CUW i zespołów obsługi oświaty (branża Administracja Oświaty); skarbników w JST; pracowników komórek organizacyjnych zajmujących się zatwierdzaniem arkusza organizacji oraz odpowiedzialnych za planowanie budżetu
w jednostkach samorządu terytorialnego.

Szkolenie poprowadzą:

  • Ewa Czechowicz – szkoleniowiec i konsultant prawa oświatowego, specjalizuje się w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Doświadczony nauczyciel i dyrektor szkoły.
  • Mariusz Gołaszewski – Ekspert i praktyk rynku kapitałowego, twórca i współwłaściciel Aesco Group – lidera rynku usług doradztwa finansowego dla JST. W swoim ponad 15-letnim dorobku zawodowym zrealizował ponad 600 projektów pozyskiwania finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych.

Więcej informacji oraz formularz bezpłatnego zapisu dostępne są tutaj 

Czw., 14 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska