Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Związek Powiatów Polskich rozwija działania w zakresie OZE i nawiązuje współpracę z Global Hydrogen

Związek Powiatów Polskich rozwija działania w zakresie OZE i nawiązuje współpracę z Global Hydrogen .

Global Hydrogen, spółka opracowująca technologie dla branży zielonej energii nawiązała współpracę ze Związkiem Powiatów Polskich. Na mocy listu intencyjnego, podpisanego podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, strony zadeklarowały wolę kooperacji w zakresie promocji działań dotyczących energetyki odnawialnej. Po przystąpieniu do Podkarpackiej Doliny Wodorowej oraz Klastra Energii Południowego Podkarpacia, Global Hydrogen tym samym umacnia swoją pozycję technologiczną na rynku alternatywnych źródeł energii.

Główne działania związane z realizacją porozumienia pomiędzy Global Hydrogen i Związkiem Powiatów Polskich będą opierać się na promocji wzajemnych działań dotyczących wykorzystywania energetyki odnawialnej w jednostkach samorządu terytorialnego, ich jednostkach podległych oraz wśród wspólnot lokalnych. Dla Związku Powiatów Polskich to pozyskanie solidnego partnera technologicznego zarówno do działań edukacyjnych jak i wdrożeniowych.

- Nawiązanie współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, to dla grupy kapitałowej, którą tworzy Global Hydrogen, kolejny ważny krok biznesowy, a także misyjny w dotarciu do potencjalnych odbiorców. Chcemy wdrażać naszą technologię w regionach czyli tam gdzie zachodzą najważniejsze zmiany dotyczące transformacji energetycznej. Możliwości wsparcia lokalnego samorządu daje nam potencjał kompetencyjny spółki zależnej – Turbo Green Electric – realizującej projekty w zakresie biogazu, biometanu, biowodoru, amoniaku oraz modernizacji oczyszczalni ścieków, aplikując najnowocześniejsze technologie oraz generując przy tym oszczędności na poziomie min. od 30 do 50 procent - mówi Daniel Zawadzki, prezes zarządu Global Hydrogen.

Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem ZPP jest m.in. prowadzenie działalności związanej z ochroną środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia. Związek realizuje ww. cele m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym przy wykorzystaniu prowadzonych stron internetowych. Ponadto poprzez promowanie rozwiązań proekologicznych związanych z prowadzonym przed laty Rankingiem Energii Odnawialnej, a obecnie Ogólnopolskim Rankingiem Powiatów i Miast na prawach powiatu.

Misją Global Hydrogen jest zagospodarowanie energii z tego, co krąży w przyrodzie, stwarzając obieg zamknięty, w tym – głównie dzięki wykorzystywanej technologii – wpływanie na niwelację zagrożenia dla środowiska, a także wykorzystywania wszystkich możliwych surowców do tej produkcji. Wizją firmy jest uzyskiwanie energii ze wszystkich strumieni odpadów, a jednocześnie zmierzanie do tego, aby stać się powszechnym dostawcą instalacji wytwarzających energię w postaci gazowej.

Global Hydrogen to spółka inżynieryjno-technologiczna, który zmierza do tego, aby stać się powszechnym dostawcą technologii dla podmiotów wytwarzających energię w postaci gazowej (biogaz, biometan, biowodór, amoniak). Celem firmy jest również uczestniczenie w procesach konwersji tej energii na energię elektryczną by dostosować się do zmieniającego się sektora elektroenergetycznego. Global Hydrogen w ramach projektów R&D bada możliwości produkcji i magazynowania zielonego wodoru oraz biometanu jako paliwa przyszłości. Wizją firmy jest uzyskiwanie energii ze wszystkich strumieni odpadów, a jednocześnie zmierzanie do tego, aby stać się powszechnym dostawcą instalacji wytwarzających energię w postaci gazowej. Global Hydrogen chce uczestniczyć także w procesach konwersji tej energii na energię elektryczną i ciepło by włączyć się w proces odchodzenia od paliw kopalnych oraz dostosować się do zmieniającego się rynku transportu osobowego i towarowego.

W ramach Global Hydrogen rozwijane są zarówno projekty w obszarze biogazowni, jak i prowadzone są prace nad technologią do wytwarzania zielonego wodoru. W kwietniu br. Spółka poinformowała o dołączeniu do Podkarpackiej Doliny Wodorowej, a także nabyła udziały stanowiące 100 procent kapitału zakładowego Emperial Energy Klaster Sp. z o.o., podmiotu koordynującego Klaster Energii Południowego Podkarpacia.

Śr., 6 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: