Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy w lokalu wyborczym można robić zdjęcia?

Czy w lokalu wyborczym można robić zdjęcia? fot.pixabay

W drugiej części opublikowanego Słowniczka wyborczego poruszono temat fotografowania i nagrywania w trakcie wyborów.

Osoby uczestniczące w wyborach i jednocześnie przyglądające się im krytycznie mogą, w razie dostrzeżonych u innych osób zachowań w lokalu lub przed lokalem wyborczym, budzących wątpliwości, dokonywać ich rejestracji poprzez fotografowanie lub nagrywanie. Należy pamiętać, że o ile sama rejestracja wizerunków osób jest w zasadzie w pełni legalna, o tyle rozpowszechnianie ich wizerunków jest regulowane przez prawo. Generalnie, rozpowszechnianie wizerunków wymaga zezwolenia osób na nich przedstawionych (art. 81 ust.o pr.aut.). Ustawa stanowi o wyjątkach od tej zasady: zezwolenie takie nie jest potrzebne wówczas, gdy chodzi o wizerunek osoby powszechnie znanej, a wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych (politycznych, społecznych, zawodowych) oraz wówczas gdy chodzi o wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół (nie pierwszoplanowy element) takiej całości jak krajobraz, zgromadzenie czy publiczna impreza. 

Czy fotografujący lub filmujący uczestnik wyborów, czyniący to wewnątrz lokalu komisji wyborczej lub w jej bezpośrednim otoczeniu, naraża się na konflikt z prawem? Można przyjąć że na zdjęciach i video z wyborów (zgromadzenie/publiczna impreza) będzie widoczny szerszy plan obejmujący wielość osób – a zatem działanie takie jest objęte ustawowym wyjątkiem stanowiącym o braku konieczności uzyskiwania zezwoleń. Należy też pamiętać o ochronie danych osobowych, co obejmuje także wizerunek. Członkowie komisji wyborczych, urzędnicy wyborczy, komisarze, są w trakcie wyborów funkcjonariuszami publicznymi a nie osobami prywatnymi. Znaczenie ma sposób wykorzystania zdjęć, nagrań, o których mowa –  jeżeli ich wykonawca jest przekonany, że dokumentują one działania niezgodne z prawem wyborczym i prowadzą do fałszowania wyników wyborów, wówczas może i powinien je udostępnić przede wszystkim, co najmniej komisarzowi wyborczemu właściwemu dla danego okręgu i obserwatorom wyborów – w ich trakcie oraz po wyborach. 

Rejestracja wyborów w lokalu wyborczym
Można dokonywać rejestracji wyborów, co należy rozumieć jako utrwalanie dźwięku i obrazu (video) w lokalu komisji wyborczej – żaden przepis tego nie zabrania, jednak z poszanowaniem prywatności wyborców, których aktu głosowania nie powinno się utrwalać (rejestrować), chyba że za ich zgodą. Rejestracja przebiegu wyborów może być dokonywana w interesie publicznym przez osobę o statusie funkcjonariusza publicznego (urzędnicy wyborczy), jak i przede wszystkim męża zaufania. Dokonujący takiej rejestracji powinien jednak zawsze dokonywać jej w sposób niezakłócający pracy komisji i przebiegu głosowania wyborcom. Istotne jest, iż rejestracja powinna być przeprowadzona w sposób nie budzący wątpliwości co do respektowania tajemnicy głosowania poszczególnych wyborców oraz uwzględnienia prywatności (ochrona danych osobowych).

Rejestracja wyborów przed lokalem wyborczym
Nie ma ograniczeń dla rejestracji wyborów, a więc fotografowania i nagrywania grupy wyborców, dokonywanej przed lokalem wyborczym. Przestrzeń przed lokalem wyborczym jest miejscem publicznym. Można więc rejestrować grupy wyborców wchodzące i wychodzące z lokalu jak i grupy wyborców stojących przed lokalem.

Osoby publiczne w trakcie wyborów, ich rejestracja. Osoby publiczne znajdujące się w lokalu wyborczym, jak i w drodze do niego, można rejestrować bez potrzeby uzyskiwania ich zgody na tę rejestrację. Osobami publicznymi są zarówno osoby wykonujące funkcje publiczne niezależnie od wyborów (urzędnicy państwowi, posłowie etc.) jak i te będące nimi z tytułu wykonywanej funkcji w związku z wyborami – członkowie komisji wyborczej, komisarze wyborczy, urzędnicy wyborczy. Prawo do rejestracji w miejscach publicznych, jak i osób publicznych, nie oznacza, iż rejestrujący może dowolnie dysponować obrazem lub dźwiękiem, upubliczniać go.

Czy potrzebna jest i czyja zgoda na rejestrację w dniu wyborów?
Nie ma potrzeby uzyskiwania niczyjej zgody na rejestrację wyborów. Jednak nie może to dotyczyć aktu głosowania konkretnego wyborcy, rejestracji indywidualnych osób przy innych czynnościach niż wyborcze i bez związku
z wyborami, chyba że są elementem zdarzenia związanego z wyborami (np. wywieszanie plakatów wyborczych). Wyborca może sobie nie życzyć filmowania go przy okazji głosowania i ma do tego prawo.

Wt., 5 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska