Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

[QUIZ] Jakie zadania ma starosta i co z nich wynika? Przekonaj się czy odpowiesz na wszystkie nasze pytania

[QUIZ] Jakie zadania ma starosta i co z nich wynika? Przekonaj się czy odpowiesz na wszystkie nasze pytania fotolia.pl

Jakie zadania ma starosta i co z nich wynika? Przekonaj się czy odpowiesz na wszystkie nasze pytania.

Urzędnicy, samorządowcy i prawnicy powinni choć ogólnie orientować się w różnych dziedzinach prawa i administracji publicznej. Dlatego rozpoczęliśmy cykl quizów, dzięki którym można sprawdzić albo uzupełnić swoją wiedzę.

W dzisiejszej odsłonie sprawdzimy wiedzę naszych czytelników dotyczącą urzędu starosty. Przed Wami 10 pytań z zakresu kompetencji i ustroju tego urzędu. Tylko jedna odpowiedź spośród podanych jest prawidłowa. Odpowiedzi, wraz z podstawą prawną, są podane na końcu artykułu. Stan prawny i faktyczny na dzień 24 lutego 2023 r. Sprawdź się!

 1. Starosta stoi na czele zarządu powiatu jako jego:
  1. przewodniczący
  2. kierownik
  3. naczelnik
    
 2. W sprawach dotyczących powiatu młodzieżowa rada powiatu może kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały. W jakim maksymalnym terminie starosta powinien odpowiedzieć młodzieżowej radzie na skierowane do niego wystąpienie?
  1. 14 dni
  2. 21 dni
  3. 30 dni
    
 3. Ilu minimalnie członków komisji bezpieczeństwa i porządku powołuje starosta?
  1. dwóch
  2. trzech
  3. pięciu
    
 4. Komu starosta przesyła do wiadomości przepisy porządkowe wydane przez radę powiatu lub zarząd?
  1. organom wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i zarządom sąsiednich powiatów
  2. organom wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów
  3. wojewodzie
    
 5. Na uzasadniony wniosek starosty rada powiatu może odwołać poszczególnych członków zarządu:
  1. bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
  2. bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym
  3. zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym
    
 6. Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje:
  1. starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej
  2. starosta jako zadanie własne
  3. zarząd powiatu na wniosek starosty jako zadanie własne
    
 7. Zgodnie z prawem łowieckim zezwolenia starosty wymaga hodowanie lub utrzymywanie konkretnej rasy psa i jej mieszańców. Której?
  1. chartów
  2. rottweilerów
  3. gończych polskich
    
 8. Starosta w ramach działalności nadzorczej nad fundacją może wnioskować o stwierdzenie jej działania zgodnie z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona, do:
  1. wojewody, który wydaje rozstrzygnięcie w formie postanowienia
  2. ministra właściwego ze względu na cele fundacji, który wydaje rozstrzygnięcie w formie decyzji
  3. sądu, który orzeka w postępowaniu nieprocesowym
    
 9. Społeczną Straż Rybacką może utworzyć:
  1. starosta
  2. rada powiatu na wniosek starosty
  3. marszałek województwa na wniosek starosty
    
 10. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego lub przyczepy w celu wykonywania jazd testowych tymi pojazdami w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony jest profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z profesjonalnymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi. Decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów wydaje starosta na okres: 
  1. 1 roku, licząc od dnia jej wydania
  2. 3 lata, licząc od dnia jej wydania
  3. 5 lat, licząc od dnia jej wydania

 


Poniżej znajdują się odpowiedzi:

 1. A – art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym
 2. C – art. 3e ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym
 3. B – art. 38a ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym; starosta może ponadto powołać przedstawicieli innych organów i służb, ale pytaliśmy o minimalną liczbę, której wymaga ustawa
 4. B – art. 42 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; wojewodzie natomiast przepisy porządkowe się przedkłada, ponieważ jest organem nadzoru
 5. C – art. 31 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym
 6. A – art. 3 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
 7. A – art. 1 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie; rottweiler wymaga natomiast zgody organu wykonawczego gminy
 8. C – art. 12 ust. 1 ustawy o fundacjach
 9. B – art. 24 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym
 10. A – art. 80u ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym
Pt., 24 Lt. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński