Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w zmianach granic gmin? Jest projekt ustawy

Zmiany w zmianach granic gmin? Jest projekt ustawy fotolia.pl

Posłowie Koalicji Obywatelskiej proponują zmiany w kilku ustawach w zakresie przesunięć granic gmin.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpłynął do laski marszałkowskiej 11 stycznia. Zakłada on wzmocnienie roli gmin w procesie zmian ich granic.

„Celem projektowanej nowelizacji ustaw (…) jest swoiste „uszczelnienie” procesu dokonywania zmian terytorialnych w gminach” – czytamy na wstępie uzasadnienia projektu. Projekt zakłada, że przed wydaniem rozporządzenia Rady Ministrów najpierw minister właściwy ds. administracji publicznej wydawałby decyzję w sprawie zmian terytorialnych. Dzięki temu zainteresowane gminy mogłyby zaskarżyć decyzję do sądu, co wprowadziłoby element kontroli sądowej zmian terytorialnych. Decyzja ma być wydawana po zasięgnięciu opinii rad gmin objętych planowanym tworzeniem, połączeniem, podziałem, zniesieniem lub ustaleniem ich granic. O opinię będzie można też zwrócić się do rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

Jednocześnie, projekt ustawy przewiduje, że utworzenie, połączenie, podział, zniesienie gminy lub ustalenie jej granic będzie możliwe wyłącznie raz w czasie trwania kadencji rady gminy, nie później jednak niż z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kończy się kadencja rady gminy. W ocenie projektodawców ma to na celu zapobiec nagminnemu dokonywaniu przez Radę Ministrów zmian w kształcie terytorialnym gmin.

Ponadto, posłowie chcą wprowadzić obowiązek przeprowadzenia referendum lokalnego w prawie planowanych zmian terytorialnych gminy. 

Etap: w lasce marszałkowskiej; numer EW-020-1118/23.

Śr., 11 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński