Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Trudna sytuacja budżetowa powiatów - Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego przyjął stanowisko w tej sprawie

Trudna sytuacja budżetowa powiatów - Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego przyjął stanowisko w tej sprawie fotolia.pl

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego odniósł się do bardzo trudnej sytuacji budżetowej powiatów.

W przedstawionym stanowisku samorządowcy zaznaczają, że systematycznie pogarszająca się sytuacja finansowa powiatów, wymusza konieczność stworzenia nowego systemu finansowania samorządów, mającego na celu zwiększenie udziału dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz poluzowania relacji dochodów budżetowych do wydatków.

Konwent podkreśla, że na coraz trudniejszą sytuację finansową samorządu powiatowego wpływa zmniejszająca się subwencja oświatowa (pomimo zwiększonego naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych), spadki wpływów z podatków, permanentnie pogarszające się finansowanie zadań rządowych zleconych samorządom, rosnąca dysproporcja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, a także coraz szybszy ich wzrost.

Jak czytamy w przyjętym stanowisku „tempo wzrostu wydatków bieżących w stosunku do dochodów uniemożliwia realizację zadań własnych powiatu w pełnym zakresie, co oznacza, że samorządy ponoszą wyższe koszty wykonywania zadań publicznych przy znaczącym spadku dochodów własnych. Dane z ostatnich trzech lat i prognozy na rok 2023 wskazują na drastyczny spadek wskaźnika nadwyżki operacyjnej, która jest najważniejszą wielkością w budżetach jednostek samorządowych. Nadwyżka operacyjna bowiem jest niezbędna do realizacji inwestycji i spłaty długu. W przypadku jej braku, jednostki samorządowe będą tracić płynność finansową, co w konsekwencji doprowadzi do problemów z obsługą zadłużenia. Spowoduje to również utratę zdolności do absorbcji środków unijnych i zaciągania kredytów, skutkiem czego uniemożliwi samorządom prowadzenie polityki rozwojowej. Są to główne przesłanki trudnej sytuacji lokalnych budżetów, które należy zmienić i dostosować do realnych potrzeb wydatkowych tych jednostek.”

Dlatego starostwie Konwentu Województwa Małopolskiego oczekują, iż prace nad zmianą systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego uwzględnią bardzo trudną sytuację budżetową powiatów i przeprowadzone zostaną stosowne zmiany, które zapewnią ich stabilność finansową.

Czw., 24 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska