Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Wynagrodzenie pracowników samorządowych jako informacja publiczna

WSA: Wynagrodzenie pracowników samorządowych jako informacja publiczna fotolia.pl

WSA w Olsztynie orzekł, iż informacja w postaci miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego według kategorii zaszeregowania, dodatku stażowego, funkcyjnego i dodatku specjalnego pracowników gminnej jednostki organizacyjnej g stanowi informację publiczną niezależnie od tego, czy są to stałe składniki wynagrodzenia, czy też składniki fakultatywne, czy uznaniowe.

W przedmiotowej sprawie Stowarzyszenie wystąpiło do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o udostępnienie informacji publicznej każdego z pracowników zatrudnionych w Ośrodku we wszystkich komórkach organizacyjnych GOPSU bez wskazywania danych osobowych pracowników, zgodnie z przedstawioną tabelą.

Pismem organ udzielił odpowiedzi w zakresie składników wynagrodzenia Kierownika Ośrodka. Odnośnie żądania informacji o wynagrodzeniu pozostałych pracowników podał, że nie pełnią funkcji publicznych, a na podstawie danych może dojść do ustalenia ich personaliów, a poprzez to naruszenie prywatności. Jednak podał łączną wysokość wynagrodzenia pozostałych 8 pracowników w sumie.

Stowarzyszenie zaskarżyło sprawę do WSA.

Sąd wskazał, że dostęp do informacji może być ograniczony ze względu na ochronę prywatności osób fizycznych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, to jest takich, które nie zajmują stanowisk i nie pełnią funkcji związanych z dysponowaniem majątkiem publicznym. W odniesieniu do takich osób zastosowanie ma art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca zrezygnują z przysługującego im prawa.  

Za osobę pełniącą funkcję publiczną należy uznać każdego, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeśli tylko ta funkcja ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty, które tę sferę realizują.

Mając na uwadze, że ośrodki pomocy społecznej stanowią gminną jednostkę organizacyjną, a prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych, Sąd uznał, że kierownik GOPS jest podmiotem zobowiązanym do udzielania posiadanych informacji publicznych.

Sąd orzekł, iż informacja o wydatkach organu, w tym związanych z wypłatą nagród konkretnym osobom, jest istotną informacją o majątku publicznym, jak również w pewnym sensie stanowi informację o działalności i zasadach funkcjonowania podmiotu władzy publicznej, podlegającą udostępnieniu.

Wobec tego, informacja w postaci miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego według kategorii zaszeregowania, dodatku stażowego, funkcyjnego i dodatku specjalnego pracowników gminnej jednostki organizacyjnej gminy stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p., niezależnie od tego, czy są to stałe składniki wynagrodzenia, czy też składniki fakultatywne, czy uznaniowe.

Takie wnioski w konsekwencji skutkowały orzeczeniem bezczynności organu władzy publicznej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 września 2022 r.  II SAB/Ol 132/22

Czw., 17 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka