Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją obowiązkowe od 2026 r.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją obowiązkowe od 2026 r. fotolia.pl

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Jak wskazują autorzy projektu, w aktualnym stanie prawnym nadal obowiązują przepisy prawa i procedury, które nie przewidują elektronicznego postępowania organów administracji publicznej, przez co niejednokrotnie wymagają osobistego wstawiennictwa strony w urzędzie lub przekazania dokumentów w postaci papierowej.

Główne propozycje w celu rozwoju e-administracji to przepisy pozwalające podmiotom publicznym świadczenia usług online oraz udostępniania informacji związanych z realizowanymi przez te podmioty zadaniami na portalu GOV.PL.

W projekcie przewidziano szereg zmian w różnych ustawach. Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego novum jest wprowadzenie w art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach obowiązku wdrożenia i stosowania elektronicznego zarządzania dokumentacją (zgodnie z przepisem przejściowym przepis miał zastosowanie od 1 stycznia 2026 r.).

Jednocześnie w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zaproponowano dodanie rozdziału 3c "Elektroniczne zarządzanie dokumentacją", gdzie uregulowano funkcjonowanie "EZD RP". Ma to być udostępniany podmiotom bezpłatnie, nowy zbiór narzędzi teleinformatycznych do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający m.in. wykonywanie czynności kancelaryjnych, gromadzenie i tworzenie dokumentacji wraz z jej archiwizacją. Minister Cyfryzacji jest odpowiedzialny za opracowanie, funkcjonowanie i rozwój EZD RP oraz za wsparcie w zakresie jego prawidłowego wdrożenia i użytkowania.

Wykorzystanie środków elektronicznych zaproponowano m.in. przy wniesieniu wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi czy możliwości potwierdzenia tożsamości obywatela we wskazanych procedurach meldunkowych na podstawie dokumentu przechowywanego na urządzeniu mobilnym w wirtualnym portfelu mObywatel.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl 

Czw., 12 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Krystian Piecychna