Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opłata za umieszczanie reklam na terenie cmentarza nie jest opłatą za usługi komunalne

Opłata za umieszczanie reklam na terenie cmentarza nie jest opłatą za usługi komunalne fotolia.pl

Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody lubuskiego, przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej (u.g.k.), pozwalający organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego na ustanawianie wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej – nie może stanowić podstawy do określenia opłat za umieszczeniem reklamy na cmentarzu komunalnym przez organ wykonawczy gminy.

Organ nadzoru zauważył, że na podstawie upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 u.g.k., organ wykonawczy gminy może określić ceny i opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, a więc za usługi mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Uprawnienie to, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek.

W ocenie organu nadzoru, opłaty za umieszczanie reklam na terenie cmentarzy nie stanowią opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, gdyż umieszczenie reklamy stanowi działalności komercyjną niezwiązaną z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludności. Jednocześnie organ nadzoru stwierdził, że taka odpłatność może być ustanowiona samodzielnie przez organ wykonawczy gminy w ramach swoich uprawnień wynikających z prawa do zarządzania cmentarzami komunalnymi (art. 2 ustawy o cmentarzu i chowaniu zmarłych).

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dn. 29.03.2022 r., znak NK-I.4131.30.2022.TDom.

Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego r. 2022, poz. 952.

Wt., 10 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Maciej Barmosz